Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Ja och nej - vad menade Jesus?

Hejsan! Jag har kommit till stycket "ja och nej" i Matteusevangeliet. Jag tycker om texten, ett enkelt ja eller nej är oftast att föredra framför ett kanske eller något slags trevande efter kompromisser som bara är till för att tjäna tvivelaktiga syften. Men samtidigt måste man ju vara realist och inse att man inte alltid kan svara ja eller nej på alla frågor. Hur funderar du kring denna text? Hälsningar från MichaelJesus sa:
Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Matteus 5:37

Vi får inte vara tanklösa och uttala sådant som vi inte menar, utan vara allvarliga i vår bekännelse. 
Gud ser till hjärtat. Där orden är många är synden inte långt borta. Vi måste mena vad vi säger. 
Man skall inte tveka utan avgöra sig helt för Herren. Tar vi Gud på allvar tar också han oss på allvar.

Jesus sa att den som vill följa honom först måste beräkna kostnaden. Han sa att den som inte bär sitt kors och följer honom inte kan vara hans lärjunge.

Vi får komma till Jesus sådana vi är, överlåta oss åt honom och be att han utför sitt frälsningsverk i oss. När vi tyr oss till honom av hela hjärtat får vi kraft i vår kristna tro.

Är vi vacklande, tvehågsna och ljumma i allt vi gör blir det inte till omvändelse och verklig tro. Vi skall givetvis inte vara snabba med att uttala oss i sådant vi inte har full insikt i utan vi måste lämna mycket därhän och söka råd hos Gud.

Det handlar om att bejaka Jesus i tro, bejaka Guds kärlek och säga nej till otro, gudsförnekelse och allt som vill dra människan bort från Gud.

Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.
Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.
En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jakobsbrevet 1:5-8

Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Predikaren 5:1

Där orden är många uteblir inte synd, vis är den som styr sina läppar. Ordspråksboken 10:19

Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka. Ordspråksboken 13:3

Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud. 
1 Korinthierbrevet 4:5

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Romarbrevet 12:9

Jesus: Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Matteus evangelium 12:30

Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." 1 Kungaboken 18:21

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Uppenbarelseboken 3:15,16


Vem (om någon) har inte rätt att predika?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0