Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Jesus driver ut månglare och penningväxlare ur templet
Jesus säger att man inte ska fördöma eller vara vred, 
men han går till hård attack mot månglarna och känner stark vrede. Hur går det ihop?

Hoppas du har det bra. Min tro sviktar så jag behöver hjälp med frågor.

Jesus säger att man inte ska fördöma människor samt ej vara vred. Men han kallar ju vissa för "hycklare" samt "huggormsyngel". Han går till hård attack mot månglarna i Jerusalem och känner stark vrede. Går inte Jesus emot sitt eget budskap?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Jesus säger vad som är sant. Han kunde uppleva hur Guds vrede kom över honom. Guds vrede är en vrede över all orättfärdighet.
Men Gud är inte snar till vrede, han är långmodig och god.

 

Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Mika 7:18

Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Efesierbrevet 4:26,27

Det finns situationer då man inte kan låta bli att bli arg. Men det handlar inte om en orättfärdig vrede.

Gud är helig och Han är en förtärande eld mot all synd och ondska. Han reagerar mot det onda med vrede. För att kunna älska det goda måste man avsky det onda.

Man får inte missuppfatta Guds oändliga kärlek och barmhärtighet till att tro att han slätar över det onda. Jesus tog vår synd på sig och försonade oss med Gud när han dog i vårt ställe. Vi blir frälsta av nåd. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna på synd och orättfärdighet. Men Jesus var utan synd och Hans offer är ett fullkomligt offer som utplånar våra synder.

 

Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Hebreérbrevet 12:28,29

Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Hebreérbrevet 9:14

Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jesaja 53:3-6

»Jesus, vem är han? Guds Son, det vet jag. Men vem är han som person?

Vad händer med barnen om de blir tvingade att ta emot vilddjurets märke?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0