Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad exakt varnar Paulus för i bibelversen?

Hej! 
"Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt." (Tit. 3:9)..........

Vad exakt är det Paulus vill varna för i denna bibelvers? Det verkar som om han syftar på något som det möjligen skulle kunna finnas skäl att intressera sig för....orden "må du undfly" tycker jag indikerar detta. / V. Johan

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Paulus menar att vi inte får fastna i oväsentligheter. Vi ska fokusera på Jesus. Jesus vill se tro och kärlek hos oss. Har vi inte en levande tro har vi ingenting.

Paulus tillrättavisade flera gånger dem som ägnade sig åt struntprat och meningslösa dispyter. När Gud välsignar oss och ger oss av sin Ande ska vi inte "prata sönder" välsignelsen, utan bli bevarade i stillhet och förtröstan. Det är genom tron vi upplever en frid som övergår allt förstånd, det är genom tron vi besegrar världen.

 Släck inte Anden. 1 Thess 5:19

Sträva ivrigt efter kärleken. 
1 Korinthierbrevet 14:1

Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jesaja 30:15

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 
1 Johannesbrevet 5:4,5

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 
Filipperbrevet 4:6,7

Hur lever man som kristen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0