Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur lever man som kristen? Hur får jag en relation med Jesus?

Hej!

Jag har varit kristen så länge jag kan minnas, vet inte direkt det tillfället jag tog emot Jesus, jag har alltid trott på att Jesus dog för mig. Det har blivit många gudstjänster genom åren med olika undervisning, men det finns en sak som jag aldrig känt att jag fått ett bra svar på.

Det är den enkla frågan hur lever man som kristen? Tron har jag. Till och från så har jag engagerat mig en del i kyrkan och jag står för min tro om någon frågar, men finns det gränser? Självklart har det varit tillfällen då man känner att det här kanske inte var rätt m.m. Men det är mer det generella jag är ute efter.

Jag är väldigt dålig på att läsa bibeln, jag vet inte riktigt hur jag ska få ut något av den. Däremot har det blivit mer av kristna böcker. Senaste tiden har jag inte bett så mycket, det beror nog mest på att jag inte haft tid och att jag inte direkt vetat vad jag ska be över. Jag älskar naturen och kan stå och beundra den och det skulle väl kunna räknas som en tacksamhetsbön.

I grund och botten vill jag bara vara helt säker på att jag har en plats i himlen.

Alla säger, bara du tror på att Jesus dog för dig och uppstod så ska du få evigt liv. Är det bara det? Om jag skulle ha tron men inte ha ett aktivt kristet liv, vad innebär det? Jag är inte ute efter en genväg, för jag vill ha en bättre relation till Jesus.

Jag tror på Jesus men har inte den där relationen som alla pastorer pratar om. Man får så lätt bilden att alla pastorer är så trogna och läser bibeln och får ut något nytt av den varje dag. På bänken sitter jag och funderar på varför jag aldrig får veta hur man kommer dit. Vissa säger att man ska testa att ägna 5 minuter till Gud varje dag för att sen se att det växer. Lättare sagt än gjort.

Jag har haft en period då jag varit väldigt kritisk mot kyrkan för att de fokuserar på fel sak. Lovsången blir mer en uppvisning bara för att man verkar tro att det drar folk eller något, allt ska ha så häftiga och coola namn. Det finns mycket mer men det är oväsentligt i det här fallet att ta upp. Just att jag varit kritisk har lett till att jag inte varit så mycket i kyrkan på sistone.

Hoppas du förstår min fråga. /SimonEtt släktskapsförhållande

Det handlar om vem man ger sin tid åt och vad man ser som viktigast i sitt liv. Våra handlingar visar det. Tjänar vi Gud eller tjänar vi mest bara oss själva? Vi får rannsaka oss gång på gång. Önskar man uppleva Guds välbehag får man göra slag i saken och aktivera sig i sökandet efter Gud. När vi närmar oss Gud närmar han sig oss.

Det ska råda ett släktskapsförhållande mellan människan och Gud. Det gör det från den stunden man tagit emot Jesus som sin Frälsare. Då är man Guds barn. För att uppleva att man har allt väl med Gud (frälsningsvisshet och frid) ska man önska att Jesus ska ha fullständigt herravälde över ens liv. 

Att följa Jesus är att få mer av Jesus i sitt liv, hålla blicken fäst vid honom och inte se på människor. Man räknar med att få lön av Gud och det blir ett trons äventyr. Man tar Gud med i räkningen i allt man gör.

Man förtröstar på Herren och gör det goda. När man lever för Gud ser man skiljelinjen mellan det som är av världen och det som är av Gud. Allt är tillåtet men allt uppbygger inte.

Bönen
Bön är kontakt med Gud. Att tala med Gud ska vara den naturligaste saken i världen när man är Guds barn. Man ber hjärtligen och säger allt precis så som det är. Man är medveten om att allt är uppenbart för Gud. Det handlar om att älska Gud mer än allt annat och vara öppen för honom hela tiden, det är också en slags bön. Man stänger inte Gud ute.

Jesus: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Markus 12:30

Om du tar Gud på allvar tar han dig på allvar. Visa att du bryr dig. Det är viktigt att du bekänner dina tillkortakommanden för honom. Du måste vara på det klara med att Gud älskar dig och bryr sig om varje detalj i ditt liv och att han är allsmäktig. Tala med Gud om allt och räkna med honom i allt du företar dig.

En plats i himlen
Du vill vara säker på att du har en plats i himlen, skriver du. Då får du fråga dig: Vad låter du vara viktigast för dig? För att bevaras i frälsning måste man rannsaka sig själv ständigt. Ingenting får vara viktigare för oss än frälsningen. När vi har en relation med Gud bekänner sig Guds Ande till oss så att vi får visshet om att vi tillhör honom.

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Romarbrevet 8:16

Vi får inte vara blyga när det gäller att bekänna Jesu namn.

Jesus: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.
Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Matteus 10:32,33

Bibelläsning
God kristen uppbyggelselitteratur är bra, men den kan aldrig ersätta Guds Ord. Be innan du läser Bibeln att Herren ska leda dig och göra Ordet levande för dig. Guds Ord är som en dyrbar skatt med en mängd rika löften och många förmaningar ämnade till att hålla oss kvar i frälsningen.

Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesaja 12:3

Jesus: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Johannes 14:16,17

Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8:9

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 1 Johannesbrevet 3:1

Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. 
Jakobsbrevet 2:17

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. 
Hebreérbrevet 11:6

Hur många spikar korsfästes Jesus med?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0