Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför förblindade Gud deras ögon?

Det står i Johannes 12:40: "Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig." Min fråga är: varför förblindade Gud deras ögon?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Gud vill inte förblinda någon. Han vill tvärtom ge öppnade ögon åt alla människor så att de får uppleva Guds godhet och kärlek. Det är Guds önskan att alla skall bli frälsta (1 Tim. 2:4).

Den allvarligaste synden är otro. Det är otron som åstadkommer förblindelse. Som en följd av att judarna förhärdade sig och stod emot den helige Ande, trots de många under och tecken Jesus gjort, blev de andligen förblindade. Om man väljer att nonchalera Gud blir man förblindad och förhärdad.

Gud tillåter att evangelium predikas även för människor han vet kommer stå emot budskapet och som därmed blir förblindade av sitt motstånd.
I det hänseendet kan man säga att Gud förblindar. Vill man inte veta av Jesus kan man inte förstå i "himmelrikets hemligheter" (Matt.13:11).

I 2 Kor. 3:7-18 står det om judarna som blivit förblindade och förhärdade på grund av en slöja över deras hjärtan (bildligt talat). Men det står att "närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort." 2 Kor.3:16

 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små." Lukas 10:21

Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 2 Kor. 4:4

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 1 Korinthierbrevet 2:14,15

….för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Apg 26:18

Jesus: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Luk. 4:18,19

Herren öppnar de blindas ögon, Herren reser upp de nerböjda, Herren älskar de rättfärdiga. Ps. 146:8

Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom. 12:2

Läs mer: 
»
Jag är lite osäker om jag har tagit emot Jesus och undrar vad "älska inte världen" betyder?

Varför blev du kristen och vad anser du om personer som inte är kristna?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0