Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Var har ni hämtat citatet "Bibeln är som en spegel"?

Hej Brobyggarna,

Jag undrar lite över ett citat på er hemsida, nämligen "Bibeln är som en spegel". Citatet har ibland tillskrivits Sören Kirkegaard men även Augustinus har skymtat på listan över möjliga upphovsmän.

Kan ni lite mera precist tala om var ni hämtat citatet? Vilken författare, bok, utgivningsår, etc. Tacksam för svar.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Jag har inte citerat någon av de personer du nämner. Ordet spegel används i Jakobsbrevet för att beskriva Guds Ord:

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel,
och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Jakobsbrevet 1:22-24

Jag upplever verkligen Guds Ord som en spegel när jag läser det och också på det sättet som det beskrivs i bland annat Hebreérbrevet 4:12,13:

Ty Guds ord är levande och verksamt. 
Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Guds levande Ord uppenbarar för oss hurudana vi verkligen är.

Finns det något vi kan göra för att få bönesvar?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0