Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ser man på synd inom kristendomen?
Om man t.ex. har "syndat" vad får det för konsekvenser?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Segern är vunnen

Det centrala i evangelium och den kristna tron är att Jesus har övervunnit synden och döden åt oss alla.

Se Guds lamm*, som tar bort världens synd. Johannes 1:29

Guds lamm* - dvs. Jesus Kristus.

Kristus bar genom sitt oskyldiga lidande människosläktets synd. Han är Segraren som med sitt blod vann seger åt oss - över både synd och död.

I Jesu blod finns kraft som gör den svage till segrare. 
Om synderna så är blodröda kan de bli snövita. 
Vi blir frälsta av nåd på grund av Guds stora kärlek till oss som han visade när han själv steg ned till jorden i en människas gestalt för att lida och dö för vår skull.

Konsekvenser av synden

  • Synd är främst att inte tro på Jesus (Joh.16:9).
  • Den som inte tror är i syndens välde (Rom. 3:9).
  • Konsekvensen av synden är att gemenskapen med Gud brutits (Rom. 3:23)
  • Genom synden kom döden in i världen och så har döden nått alla människor eftersom alla har syndat (Rom.5:12).
Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 1 Johannesbrevet 1:8

Vad gör vi åt vår situation? 
Vad gör vi med Jesus?

Jesu offerdöd är en offerdöd för alla människors synder. 
Jesus besegrade synd, ondska och död och vi får evigt liv när vi tar emot erbjudandet om frälsning och syndaförlåtelse. 
Vi får kraft att leva för Gud genom den helige Ande.

Man behöver:

  • komma till insikt om att man är en syndare
  • omvända sig och ta ett beslut om att lämna synden
  • ta emot syndernas förlåtelse. Jesus dog för hela världens synd. 
  • tro på Jesus och följa Honom
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Han ger oss frid och evigt liv. Gud är kärleken.

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jesaja 53:4-6

Läs mer »Hur ser man på syndare inom kristen tro?

Vad är kristendomens människosyn och livsåskådning?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0