Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är kristendomens människosyn och livsåskådning?

Jag har en fråga om hur kristendomens människosyn och livsåskådningar är?! 
Hur ser man på människan och livet?! 

Skulle vara bra för mig att hör hur en pastor ser på dessa frågor. Tack på förhand för ett svar!
Mvh, Marielle

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristendom – att tro och följa Jesus Kristus
Ordet kristendom kommer från Kristus. Kristendom handlar i första hand om att förtrösta på Guds Son Jesus Kristus och följa Honom .

Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss….Ef. 5:1,2

De troendes främsta uppgift är leva i kärlek och att åt icke-troende peka på Kristus som är försoningen för våra synder. Gud vill att alla människor ska ta emot frälsning, frid, förlåtelse och evigt liv.

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 1 Johannesbrevet 2:2

Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Matteus 5:9

Jesus kom för att frälsa syndare! När man kommit till tro på Jesus förändras sinnelaget genom Guds helige Ande som hjälper de troende. Gud vill alltjämt fortsätta att forma människan genom sin helige Ande.

Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. Romarbrevet 5:5

Jesus: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Lukas 7:47

Det är meningen att vi verkligen ska förstå hur mycket Gud förlåtit oss. Om man följer Jesus och i sitt hjärta medarbetar i frälsningen blir man allt mer försonlig, medkännande och barmhärtig.

Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. Lukas 6:36


Exakt vad grundar sig den kristna tron på? Hur blir man troende kristen?
Gud har i kärlek offrat sig själv för alla människor och bringat försoning för oss när han steg ned till jorden i en människas gestalt – i Jesus Kristus – och lät sig dödas på ett kors. Det är det centrala budskapet i Bibeln som är Guds Ord till oss människor.

Om honom (Jesus) vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg 10:43

Utan tro kan man inte behaga Gud. Bibeln lär att vi inte kan närma oss Gud med vårt förstånd utan endast i barnslig tillit och överlåtelse.

Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?
Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.
 

1 Korinthierbrevet 1:18, 20, 21

Det är sinnelaget som är viktigt för Gud. Vi får komma svaga och tomhänta till Gud och lita på att Han är god och att Han lönar vårt sökande efter Honom – Han ser om vi uppriktigt söker honom.

Jesus: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Markus 10:15

Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Joh 1:12

Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Psaltaren 145:18

Vi ska söka Gud – å andra sidan är Jesus den gode Herden som söker människorna som är som vilsegångna får.

För att få en levande tro får man gå till Jesus sådan man är – som en syndare - och ta emot förlåtelsen genom Hans blod.

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Jesaja 1:18

Man måste vara beredd att förlåta andra för att kunna ta emot frälsning och förlåtelse.

Jesus: Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.
Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteus 6:14,15

Jesus: Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Lukas 6:37

All oförsonlighet är som en mur mellan människan och Gud.
Men Jesus rev ned murarna och beredde en ny levande väg till Gud åt alla människor. Han gjorde om intet mörkrets, syndens och dödens makt.

Jesus är själv den levande vägen till Gud. Vi får närma oss Honom frimodigt!

Jesus dog för hela världens synd.

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevet 4:32

Jesus är uppstånden från de döda och sitter nu på Gud Faderns högra sida. Han hör våra böner och manar gott för oss inför Gud Fadern.

Det viktigaste som finns att berätta om Jesus, kristendomens centralgestalt, hänger samman med hans död och uppståndelse.

Läs mer:
 

»Läs om Jesu sista vecka före korsfästelsen, hans död, uppståndelse och himmelsfärd

»Vad är nåden för oss människor?

»Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det?

»Vad är försoningsläran?

»Varför börjar man tro på Gud? Varför vill människor så gärna tro?  

»Hur sa Jesus att en kristen borde leva? Har kristna verkligen levt/lever på det här sättet som Jesus sa att man skulle leva livet?

»Varför tror folk på Gud?

»Vilken uppfattning av Gud får man av att läsa Bibeln?

»Frågor om döden, liv efter döden, synen på döden,  samt fråga om alla kommer till himlen  

Nästa fråga:

Jag började skratta och gråta efter bön. Vad hände?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0