Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

Vad är att söka Guds rike och rättfärdighet = förlåt?
Hur räknar Gud en människa rättfärdig?

Vad betyder söka ditt rike och rättfärdighet = betyder förlåt ? Hur räknar Gud en människa rättfärdig? 
Med vänlig hälsning
Jan Liljeteg

Det beskrivs enklast i dessa bibelverser:

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. 1 Johannesbrevet 1:9,10

Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Romarbrevet 4:3

Gud har en plan för ditt liv. 
Rättfärdighet är att TRO Gud och att inte dra sig undan. Att först söka Guds rike och rättfärdighet, som det står i Matt. 6:33, betyder att man sätter Gud i första rummet. 

Sök Gud och Guds vilja för ditt liv. Läs Bibeln, ta emot evangelium. Bibeln talar om den rättfärdighet som kommer genom TRO på Jesus Kristus Guds Son.

Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd. 
Man måste vara beredd att förlåta alla människor, det är rättfärdigt. 
Så som vi har blivit förlåtna ska vi förlåta andra.

Större delen av Romarbrevet handlar om rättfärdighet på grund av tron.

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Romarbrevet 1:17

Jesus: Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteus 6:14,15

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1

När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Romarbrevet 5:9

Jesus: Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. Markus 11:25

Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Galaterbrevet 2:16

Hur kommer det sig att man inom många frikyrkor ropar halleluja gång på gång?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0