Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Är inte Gud och Kristus samma?

I Romarbrevet 8 står: "ni däremot är inte kvar i kroppen utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom." Är inte Gud & Kristus samma? 
Om man har Gud - har man inte Kristus? Förstår inte.

Ingen kan äga andligt liv utan att ha lärt känna Jesus Kristus som är vägen ifrån synden till Gud. Genom Jesu död öppnades vägen till gemenskap med Gud.

Äger vi livet i Gud har vi Guds Ande och Kristus bor i oss. Jesus Kristus är enda vägen till Gud.

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Om Jesus: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12

Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Galaterbrevet 4:6

Läs mer:»Vilka tre gestalter är Gud?
Vad menas med treenigheten?

Väljer Anden ut de man 
skall vittna för?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0