Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Skolfråga: 
I
dentifiera kampen mellan de goda och de onda.

Hej! Jag är en tjej som går sista året på gymnasiet som just nu håller på med en uppgift i religionen som handlar om Jesus.
I denna uppgift så lyder en frågeställning så här:
Identifiera kampen mellan de goda och de onda.
Jag skulle bli evigt tacksam ifall att ni svarade på denna fråga. 

MVH Josefin.

Bibeln förklarar att kampen inte står mellan människor, utan i stället mellan ljus och mörker, mellan Guds rike och Satans rike. (Efesierbrevet 6:10-12) Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Gud är kärleken.

Men mörkret övertäcker jorden och förblindar människan andligen, så att hon inte kan uppfatta Gud med sina sinnen. Hela världen är i den ondes våld, står det i 1 Joh. 5:19. Människan är vilsegången och genom sitt sinnelag fiende till Gud. Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud.

Jesus är ljuset som kom från himlen till vår mörka jord. Han byggde en bro mellan himlen och jorden.

Jesus sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8:12

Om Jesus står det:

I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:4,5

Bibeln förklarar att när man blir kristen så befrias man från mörkrets makt och flyttas över till Kristi rike.

Enda sättet för människan att få ljus, enda vägen till Gud som allena är god, går genom Guds Son Jesus Kristus. Han är vägen från synden till Gud.

I kampen mot det onda får vi vara svaga i oss själva, men kan förtrösta på Gud som har all styrka och kraft vi behöver. Jesus har besegrat ondska och död och han ger oss av sin segerkraft.

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13

Jesus sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matteus 28:18

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 1 Johannesbrevet 5:4,5

Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,  säger Herren.
Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.
Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:19-21

Var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. 1 Petrusbrevet 3:8,9

Läs mer:
»Frågor om demoner, onda andar. Vad är de, vad vill de oss människor?

Förklara Guds/Jesu vrede!

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0