Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Räcker det att tro på Jesus? Är omvändelse att få en annan syn på synd och göra allt för att inte synda mer?

Hej pastorn!

Jag är en ung kristen som har många frågor, jag tänkte ställa några frågor som jag gärna vill ha svar på.

1. Jag syndar gång på gång, jag vill verkligen inte synda men ändå gör jag det trots att jag vet att det är fel och det är samma synder varje gång. Jag ångrar mig varje gång jag gör det och ber Gud att förlåta mig. Det har blivit som ett beroende. Kan jag verkligen bli förlåten trots att jag syndar så ofta?

2. När jag ber om förlåtelse brukar jag säga att jag ångrar/omvänder mig. Vad betyder det egentligen att omvända sig? Innebär det att man får en annan syn på synd och att man gör allt för att inte synda mer eller vad betyder det?

3. Jag vill verkligen veta att jag är frälst, att jag kommer till Gud när jag dör. Jag tror på Jesus Kristus att Han är Guds son och att Han dog för min skull och att Han uppstod från de döda. Jesus är frälsaren, Han som ger oss evigt liv. Jag hör många som säger att det bara räcker med att tro på Jesus för att bli frälst. Är det verkligen så enkelt? Innebär det inte att man behöver förändras? Jag tänker på det som står i Jakobsbrevet kapitel 2.

4. Jag vill följa Jesus i resten av mitt liv och vara hans lärjunge, men vad innebär det?

5. Jag vill ha Jesus som centrum i mitt liv och leva i gemenskap med honom, hur gör man det?

Slutligen: jag inser att jag är en syndare och att jag behöver en frälsare, den frälsaren är Jesus. Han dog för mig, Hans blod renar mig och Han uppstod från de döda. Jesus är den enda vägen som leder till Fadern.

Det handlar om att överlåta sig själv åt Jesus. Att inte hålla någonting undan i sitt innersta, utan kapitulera inför Herren. Ödmjuka sig och säga åt Jesus att man inte klarar sig själv utan man vill tillhöra Honom hel och hållen.

Omvändelse är att göra sinnesändring. "Bättring" är ett annat ord som finns i Bibeln. Man tar avstånd från synd och otro och ser inte ytligt och lättsinnigt på det. Man får inte låta stolthet hålla undan någon orätt man har i sitt hjärta utan måste våga låta det komma fram i ljuset.

Man inte bara tror på Jesus utan man vågar pröva Gud och förtrösta på Honom helt, att Han tar hand om alla våra angelägenheter. Man slutar vandra sina egna vägar och söker i stället i Gudsfruktan göra Guds vilja i sitt liv.

En lärjunge förnekar sig själv och tar sitt kors på sig var dag och följer Jesus (Luk. 9:23). Man dör bort från egenlivet, den själviska människan, för att tjäna Gud. Man är beredd att göra offer. Innan tjänade man bara sig själv. Men vi är kallade att tjäna Gud. Tjänandet börjar i hjärtat, det är där vår gudstjänst är.

När man blir frälst får man en ny ande, Guds Ande som ger kraft att göra det man inte klarar själv. Den helige Ande kommer med visshet om att man är Guds barn. Jesus sa: "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh. 3:3). Och Romarbrevet 8:9 säger: "Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom".

Pånyttfödelse är något väldigt konkret. Det är ett helt nytt liv man får (2 Kor. 5:17). Man har tagits ut ur världen med dess sätt att tänka och vara, för att tillhöra Guds eget folk, ett heligt folk, ett prästerskap som ska förkunna hans härliga gärningar (1 Petr.2:9).

Man har sin glädje i att göra Guds vilja och man skyr synden. Man hatar synden, är rädd för synden och ser till att inte ha något att göra med synden. Man har tagits ut ur mörkret och har förts in i ljuset, in i Kristi rike (Kol. 1:13).

Man söker inte bara Gud för att få hjälp i sitt liv utan man söker Gud för att man vill behaga Honom och leva till Hans ära, för att man älskar Honom.

Man vill att Gud ska bli ärad och upphöjd. Man längtar efter att andra ska lära känna Jesus som Frälsaren som gör allt nytt, den ende som kan ge sann och varaktig glädje, en frid som övergår allt förstånd och evigt liv.

Man gläds och jublar över Jesus som i våra liv uträttar det vi inte förmår själva. Man blir förändrad i grund.

Vi kan inte frälsa oss själva. Vi har kommit till en punkt i våra liv där vi insett att vi inte klarar av att göra något gott själva utan behöver Guds ingripande i våra liv. Vi blir födda på nytt genom Guds Ande, ovanifrån, inte av någon mans vilja utan av Gud (Joh. 1:13, 1 Petr.1:23).

Som Guds barn är vi beroende av Gud och förtröstar på Honom i allt. När det är svårigheter håller vi ut och vet att det bär till seger när vi fortsätter att lita på Gud. Vi växer i tron och lär känna Herren alltmer och har all vår glädje i Gud.

Detta är en liten beskrivning av vad det innebär att vara frälst. Frälsningen står öppen för var och en att ta emot fritt och för intet. Det är en gåva av nåd. Jesus har fullbordat din frälsning på Golgata kors.

Man kanske varit religiös hela sitt liv och sett sig som kristen, men är inte säker på om man är frälst. Man ska bestämma sig för att man vill bli frälst, kosta vad det vill.

Jesus: Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Markus 8:36

Man får tänka om, sluta bygga på fel grunder. Man får rannsaka sig allvarligt och säga allt till Herren. När det gäller att bekänna synder som du frågar om så kan man göra det på olika sätt. Man kan göra det halvhjärtat, reserverat, stolt, ytligt, lättsinnigt.

Eller man kan göra det fullständigt oreserverat, förkrossat. Man tar på sig hela skulden och försöker inte ursäkta sig. Det kan finnas sådant som inte behagar Gud som man inte låtit komma fram i ljuset för att det har fått finnas där så länge att det blivit en vana. Man måste låta Guds ljus lysa in i varje hemlig vrå av hjärtat och vara villig ta fram allt som är orätt.

Om man bär på motstånd mot den helige Ande i sitt hjärta måste man göra sig av med det. Man måste ödmjuka sig och erkänna att det är fel. Det inre kanske reser sig till motstånd när vissa saker sägs, i en predikan exempelvis, eller när en syster eller broder enkelt lägger fram sanningen.

Man får inte acceptera sådant motstånd hos sig själv och ska inte fly Herren utan lägga fram allt och göra upp sin sak med Gud.

Man får beräkna kostnaden. Man kommer inte långt med att bara gå omkring och önska att man var i en välsignad situation inför Herren, men sedan handla som att det inte är så noga. Kanske man längtar att få uppleva Herren, men sedan ödslar man bort den mesta av sin tid på världsliga sysselsättningar.

Gud vill ha hela vårt hjärta och det betyder att han måste få mycket av vår tid då vi ger honom hela vår uppmärksamhet, tid då vi söker Honom själv.

Många går på gudstjänster och kristna sammankomster och tänker mest på att ha en trevlig stund i stället för att tänka att man ska söka Gud av hela sitt hjärta och få ett möte med Honom.

Vi behöver möta Jesus gång på gång. Men många är nöjda med sin situation och tänker mest bara på att få en stunds underhållning och lyssna på en predikan så att man sedan kan säga åt varandra: "Bra sagt!".

Man ska lyssna till predikningar som bygger tro på Jesus och lyssna på lärjungasätt, dvs. bli ordets görare. Man ska ta till sig sanningsbudskapet som befriar och förnyar i helig Ande.

Be till Jesus att Han kommer in som Frälsare och Herre. Han vill bestämma din väg, han vill vara ledstjärnan i ditt liv. Låt Jesus ta hand om dig och ta ett fast beslut, be och överlåt dig nu.

Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2 Korinthierbrevet 6:

Vad betyder kyrka? Vilka får enligt Jesus komma in i Guds rike?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0