Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

Vad betyder kyrka? Vilka får enligt Jesus komma in i Guds rike? 

Hej!

Jag håller på att gör ett skolarbete och jag har två frågor som jag gärna skulle vilja att du svarar på. 

1. Vilka tre olika betydelser har ordet kyrka inom kristendomen?

2. Vilka människor som enligt Jesus fick komma in i Guds rike.

I många bibelöversättningar står det församling i stället för kyrka. Där det står kyrka eller församling i Bibeln är det aldrig fråga om en byggnad. De första kristna hade inga speciella möteslokaler, utan man samlades vanligen i hemmen. Man hade s.k. husförsamlingar. 

I Nya testamentet är ordet kyrka eller församling en översättning av det grekiska ordet "ekklesia" som egentligen betyder en sammankallad folkförsamling. I Nya testamentet betyder ordet "en utkallad skara". Det är människor som har kallats av Gud ut ur världen.

Paulus skriver till församlingen/kyrkan i Galatien att "Kristus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern.."Gal 1:4. Kyrkan består alltså av de som är "räddade ur", de som "kallats ut" från mörkret in i Hans ljus.
Det är en helig kallelse (2 Tim. 1:9). De frälsta är de kallade, de är alltså "ekklesia", kyrkan/församlingen. De har kommit ut från det gamla livet in i ett nytt liv i Kristus.

När vi talar om kyrka/församling är det alltså sammankopplat med en händelse. Man har tagit steget från att vara förlorad till att bli frälst. Om människor inte hade varit med om denna händelse/upplevelse, så finns där ingen kyrka/församling att tala om över huvud taget, oavsett vilka anspråk en grupp människor själva gör.

Människor kan kalla sig "kyrkomedlemmar" eller "församlingsmedlemmar" men om de inte "kallats ut" tillhör de i verkligheten inte kyrkan.

Kyrkan är de återlösta, de frälsta. De är inte bara förenade med Kristus utan också med varandra.

Ordet "ekklesia" står i Bibeln alltså aldrig för någon slags mänsklig institution.
Det var aldrig meningen heller att kyrkan eller församlingen skulle vara ett människoverk, utan det skulle vara ett Guds verk. Guds församling på jorden vilar på Kristi verk. Det var när Jesus dött och uppstått som församlingen blev till. Jesus sa: "Jag ska bygga min församling" (Matt. 16:18). Han bygger församlingen genom människor som tagit emot Honom som sin Frälsare och genom den helige Ande. 

Du frågar efter 3 betydelser av ordet. Kyrka/församling betyder:

1. Alla troende på en plats. Det är en lokal församling. 

2. Alla kristna i hela världen. Alla lokala församlingar är en del av den stora universella församlingen.

3. I Bibeln står det att Jesus är huvudet för församlingen som är hans kropp. Gud verkar genom sin helige Ande genom de troende på jorden och de troende utgör alltså Kristi kropp. Så kyrkan/församlingen är på samma gång Kristi kropp, här har du tredje betydelsen, om du så vill.
Ef.1:22,23

Det står i Bibeln att den levande Gudens församling är sanningens pelare och grundval (1 Tim.3:15).

Enligt Jesus kommer man in i Guds rike om man ödmjukar sig och blir som ett barn, om man omvänder sig och lämnar synden, om man lyder Guds kallelse att komma ut från mörkret in i Guds ljus för att leva i gemenskap med honom.

Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Matteus 18:3,4

Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannesbrevet 1:6-9


Läs mer:
»Är församlingen viktig? Vad sa Jesus om det?

»Spelar det roll vilken församling man är med i?

»Vilken kyrka eller församling skall man välja? Var finns de levande kristna? Andlig vägledning.

»Vet inte om mina föräldrar accepterar att jag vill börja i en församling...

Vem var Johannes Döparen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0