Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Nästan ingen av mina kristna kompisar har haft någon frälsningsupplevelse....

Hej Veli, En fråga som jag stört mig på länge. Nästan ingen av mina kristna kompisar har haft någon frälsningsupplevelse. Ändå är de aktiva kristna, som lever för Jesus. Många av dem har varit troende sedan de var små. Andra har tron smugit sig på. Är de inte frälsta? Måste man ha haft en frälsningsupplevelse för att vara frälst?

Hälsningar, P

Är man inte född på nytt, omvänd, frälst, är man inte kristen. Petrus sa:

"Låt er frälsas från detta bortvända släkte." Apg 2:40 (Folkbibeln)

"Låt er frälsas från detta onda släkte." Apg 2:40 (Reformationsbibeln)

Man kan successivt växa in i tron och bli alltmer styrkt i tron, läs här i senast nedskrivena predikan: Bli Guds medarbetare eller lyssna här.
Men
i kyrkor och kristen gemenskap brukar det mitt bland dem som är frälsta finnas de som inte är frälsta. Så har det alltid varit och så är det runt hela vår jord.

Jesus framställde en liknelse som handlar om detta:

Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.
När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset.
Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit?
Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det?
Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet.
Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge. Matteus 13:24-30

Det är väldigt olika hur stor andel av medlemmarna som är frälsta i en kyrka och det hänger på vad för slags budskap som predikas. I en del kyrkor finns det knappt någon som är frälst. Så bör det naturligtvis inte vara och det är något som orsakar Gud stor sorg.

Du frågar om dem som varit frälsta hela livet. Det är ju alldeles underbart när det är på det viset. Men oavsett om man varit frälst hela livet så lever man ett helt annorlunda liv som frälst, man är tagen ut ur världen och lever för Gud. Att uppleva frälsning är att leva i en ständig upplevelse av Herrens ingripande i sitt liv genom den helige Ande. Man drivs av Anden och inte av denna världen med alla dess impulser och strömningar. Man har sin själ vänd mot Gud, mot det som hör himlen till. Man hatar synden.

Man vet att det i ens innersta väsen har skett något helt nytt och detta nya pågår hela tiden, genom den helige Ande, genom förnyelsen i helig Ande.

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:2

De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd. Ordspråksboken 4:18

Det står mer om det här ämnet i nästa fråga!!

Räcker det att tro på Jesus? Är omvändelse att få en annan syn på synd och göra allt för att inte synda mer?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0