Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

Finns det förlåtelse för uppsåtliga synder?

Hej! Vad är dina tankar runt vad Guds ord säger om uppsåtliga synder?

Jag vill verkligen VETA sanningen, även om det innebär att det inte finns något hopp för mig. 
Mitt liv som kristen kan inte sammanfattas här på några rader, men jag kan bara konstatera att jag gång efter gång fallit tillbaka i synder, som inte bara är mycket allvarliga, utan som jag även mycket medvetet hängett mig åt…….

Synderna har varit pornografi, förakt för människor, förakt för livet och stor självömkan. Det har visserligen funnits omständigheter i mitt liv som lett till detta, och dessa synder har fyllt mig med bedrövelse och dödsfruktan, men det enda intressanta är ju vad Gud säger om mig, inte mina ursäkter.

Jag har idag valt att komma tillbaka till att leva för Jesus, jag bekänner mina synder och ber Gud helga mig från dem. Men jag tvivlar ofta på mitt hjärtas intentioner; om jag verkligen är uppriktig i min överlåtelse? Och inte minst; Guds ord (Hebréerbrevet 10:26-27) säger att det inte finns någon förlåtelse för uppsåtliga synder.

Mvh XAllvaret har tydligen saknats i din omvändelse. Eller något hände och du kom bort från Gud.
Men för var och en som ödmjukar sig och uppriktigt söker Gud finns räddning. Man måste skynda sig och göra upp sin sak med Herren på ett ärligt sätt och inte låta sig luras av syndens makt att bedra och förhärda.

Du har börjat om säger du. Gör det allvarligt, hängivet denna gång.
Gör dig av med all delad håg. Sök renhet och helgelse av hela ditt hjärta. Visa hängivenhet i din kärlek till Herren, sök uppfyllas med helig Ande.

När vi omvänder oss och menar allvar så ger Jesus  kraft att övervinna synden och helhjärtat ta avstånd från den. Det gamla syndalivet har helt enkelt ingen dragningskraft för den som kommit igenom till härlig frälsning. Jesus är vårt hjärtas stora fröjd och glädje.

Du har valt att börja om och leva för Jesus, då kastar han inte bort dig.
Se bort från dig själv och se på Jesus. Han bar straffet för dina synder på Golgata. Upphör aldrig att sätta värde på det och tacka honom för detta!!

Om du lyssnar på vittnesbörden så finns där flera som kommit bort från Gud, som kommit tillbaka. Gör dig av med alla tvivel och tro på Guds barmhärtighet och godhet. Gå in för allt som bygger upp tron.

Vi har även frågor och skrivna vittnesbörd från dem som kommit åter, se länkar längre ner:

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Jakobsbrevet 5:19,20

  Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. 
Matteus 18:8,9

Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Johannes 6:37

Läs mer:

»Om man en period i livet inte alls varit kristen, kan man ändå komma tillbaka?

»Kan min bortfallne vän som varit pånyttfödd komma tillbaka till Gud?

»Vad menas med avfällingar som inte kan omvända?
»Läs om helgelse här: Kan vi verkligen bara ursäkta oss och säga att Jesus var den enda syndfria….? 

Nästan ingen av mina kristna kompisar har haft någon frälsningsupplevelse....

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0