Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är gemenskap i Kristus?

Sann glädje
Den högsta glädje som finns är att lära känna Gud genom frälsningen i Jesus Kristus och uppleva Guds välsignelse genom den helige Andes ständiga närvaro som tröstar och vägleder. 

Dessutom får vi uppleva glädjen och välsignelsen i att äga gemenskap med andra troende. Denna gemenskap går djupare än någon jordisk gemenskap (till och med djupare än den som finns inom mänskliga familjer) – det är ett syskonskap mellan dem som har fötts till liv genom Kristus. Vi får uppleva en rik och innerlig gemenskap med varandra. Detta är sann glädje!

Murar har rivits ner
Barriärer och skiljemurar har rivits ner genom det Jesus har uträttat åt oss på Golgata kors. Jesus har inte bara möjliggjort gemenskap med Gud, utan också sann gemenskap med varandra.

När fiendskapen är borta genom vad Kristus gjort så kan vi ha gemenskap i sann kärlek. Kärleken söker inte sitt (1 Kor. 13). När Guds vilja får ske med våra liv söker vi inte vårt eget bästa, utan vår nästas.

Vakenhet behövs
Bara genom att vara vakande och bedjande kan vi slå vakt om ödmjukheten, troheten och kärleken till Kristus och varandra. Man får inte ta gemenskapen för given. Det är Kristi Ande som enar och ger den sorts gemenskap vi talar om. Om kristna blir ljumma i sin tro blir det mer som en vanlig föreningsgemenskap bara.

Sann kristen gemenskap i Anden är något helt annat. För att den helige Ande ska vara närvarande får det egna jaget hos var och en stå tillbaka – vi får förminskas och Kristus växa till. Han ska ha all ära. Vi har fått uppleva Kristi kärlek och ska ge vidare av denna kärlek som enar och överbryggar brister och ofullkomlighet.

Kärleken gläder sig över andras framgång
Kärleken uppblåses inte. Kärleken är inte skrytsam. (1 Kor 13) Skryt och uppblåsthet är alltså motsatsen till kärlek.

Kärleken avundas inte. Här har vi kanske det främsta av de onda ting som kan bryta ner kärlek och gemenskap i församlingar. Den ene vill kanske glänsa mer än den andre och avunden ersätter då kärleken.

Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka? (Ords 27:4) I den engelska översättningen står det "envy" och ordet Qinah i grundtexten kan översättas till både svartsjuka och avund. Vrede och harm är alltså något grymt och överväldigande, men avunden kan ingen uthärda!

Men kärleken är svaret, för kärlek förenar vad avunden splittrat. Kärleken gläder sig över andras framgång och intar gladeligen andra platsen - sådan är kärleken.

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Fil 2:3

Kärleken uppför sig inte illa (1 Kor 13). Kärleken känner på sig vad som kan vara opassande att säga och vad som är lämpligt i de olika situationerna. Kärleken äger vishet i allt.


Upplev Guds vidrörande
Herren längtar efter att Hans kärlek till oss ska bli besvarad mer och mer. Vi får dagligen tänka på Jesu offer för oss. Vi får tacksamt låta Kristus betyda mest i våra liv: bli stilla inför Honom i bön, söka oss nära Honom genom att ödmjukt söka direktkommunikation med Gud varje dag och låta Ordet sjunka ner i hjärtat.

För att få del av det himmelska brödet behöver vi ta nödvändig tid att bida Herren varje dag tills vi upplever att Han vidrört oss och vi fått syn på lite av hans storhet och helighet. Då kan vi också, var och en av oss, liksom bära med oss detta Herrens vidrörande in i gemenskapen.

Ateist undrar: Gör Gud skillnad på människor? Vad anser pastorn om icke-kristna?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0