Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Vad skulle Jesus säga om dagens samhälle?

Jesus skulle påtala förfallet
Det Jesus skulle säga idag skulle nog likna det Han sa när Han vandrade på jorden.
Han skulle kalla människor att omvända sig från synden, att göra bättring och tro på Gud och tro på Guds Ord. 
Han skulle inte smickra. Jesus är rakt igenom sann.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Hebreérbrevet 13:8

Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar….. Jesaja 65:2

Förruttnelsen, gudsfientligheten och korruptionen breder ut sig. Man utnyttjar hänsynslöst jordens resurser och tänker inte på natur, djur eller rättvis fördelning. Människor har bara njutningar och pengar inför ögonen. De är uppfyllda av girighet, själviskhet och egenrättfärdighet. 
Jesus skulle påtala allt detta.

Det är ett enda hopkok av olika villoläror. Många vill bara ha ett sken av gudsfruktan, men man vill inte veta av Guds kraft. Det är ett stort avfall från den sunda tron.

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 
2 Timotheosbrevet 4:3

Jesus skulle möjligen använda ännu skarpare ordalag idag än då han vandrade på jorden.
Han skulle varna för falska läror, avslöja högmod, falskhet, hyckleri, otro, maktlystnad och människors fiendskap mot det goda och brist på kärlek till sanningen.

Bibelns profetior går i uppfyllelse
Jesus talade om ändens tid. Jesus sa att folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Eftersom laglösheten tilltar, så kallnar kärleken hos de flesta. Han sa att många falska profeter skulle träda fram och bedra många. Vi ser det som Jesus talade om gå i uppfyllelse inför våra ögon (Matteus kap. 24).

Många unga idag saknar framtidstro. Man behöver inte ha läst Bibeln eller vara troende för att inse att jorden är på väg att gå under. Forskare och vetenskapsmän varnar för allt som nu håller på att ske under en oerhört kort tidsrymd. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter till exempel. Uppenbarelseboken går mot sin uppfyllelse.

Jesus skulle varna för konsekvenserna för människornas sätt att leva. Han skulle varna för den kommande domen. Men Han skulle på samma gång peka på de underbara löften vi har i Guds ord och det underbara hopp som var och en som tror på Jesus Guds Son äger.

Det finns en utväg för varje människa och Jesus skulle visa på den. Jesus skulle uppmana människor att låta sig försonas med Gud. 
Han skulle inbjuda människor att komma till Honom och ta emot nytt liv, evigt liv.

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23

Jesus: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. 
Matteus 11:28-30

Paulus beskrev hur människorna ska vara i ändens tid:  

Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 
2 Timotheosbrevet 3:1-5

Hälsningar Brobyggarna.

Vart tar små barn vägen när de dör? Säger Bibeln något om det?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0