Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Kan vi vara säkra på att Gud inte ångrar sig som under Noa tid eller slänger ut oss ur himlen som han gjorde med änglaskaran?

Jag älskar Gud och litar på honom! Men så plötsligt kom det ett par oroande tankar; Kan vi vara säkra på att ingen av oss blir högmodiga och blir utslängda ur himlen som Lucifer och en tredjedel av den himmelska änglaskaran blev? Skyddar Kristi försoningsverk oss från det?

Även en annan gång gjorde ju Gud något dramatiskt; Han ångrade sin skapelse och lät floden ta alla människoliv utom åttas. Det oroar mig lite att Gud "ångrade". Några andra gånger var det tvärtom, då tänkte han ta till med hårdhandskarna men t ex Mose fick honom att tänka om; "Då ångrade Gud det onda han hade tänkt göra".

Har detta att Jesus bringade försoning mellan människa och Gud, lett till att sådana här saker inte kan hända igen..?

Guds frid!


Jesu försoningsverk gäller för alla som tror - i alla tider
Frälsningshistorien har fortskridit och profetior i Gamla testamentet om Jesus som skulle komma med ett nytt förbund har uppfyllts. Bibeln gör klart att Jesu försoningsverk gäller för alla tider för var och en som tar emot detta i tro och följer Jesus.

Nu kan var och en lära känna Gud "från den minste till den störste" (Jer. 31:31-34). Vi lever i Andens tidsålder. Hjälparen den helige Ande vägleder oss och bevarar oss i tro.

Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. 
2 Tim. 1:14

Herren är långmodig och vill att alla människor ska bli frälsta.

Om man blir frälst och fortsätter följa Jesus i tro och håller sig nära Honom så blir man beskyddad från det onda. Gud är inte nyckfull på något vis.

I himlen kommer inget orent in (Upp. 21:26). Där är alla frestelser borta för evigt. Så ingen som nått fram dit kan drabbas av högmod och bli utslängd därifrån. Vi har blivit utlovade ett evigt arv (Hebr. 9:15).

Paulus menade inte att han redan nått målet
Men bara för att man en gång i tiden gjorde en frälsningsupplevelse så betyder det inte att man är slutgiltigt frälst. Paulus menade att han inte nått målet än (Fil. 3:12-14). Vi har en fri vilja och gör egna val här i livet. I Fil 2:12 står det: "arbeta med fruktan och bävan på er frälsning". 

Vi kan välja mellan att vara vakande och bedjande så att vi inte kommer i frestelse.
Vi ser då till att ha olja i våra lampor och är inte som de oförståndiga jungfrurna (Matt. 25).

Eller så tänker vi att Herren dröjer, vi blir ovaksamma och är inte så noga. Vi blir självgoda. Då smyger sig högmod eller annan synd lätt på utan att vi märker det själva. Gud vill att vi ska vara brinnande i anden.

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Uppenbarelseboken 3:15,16

Jesus har friköpt oss från våra synder med sitt dyrbara blod. Vi ska bekänna och överge vår synd så renar oss Jesu blod från all synd (1 Joh. 1:5-10). Herren vill ständigt förnya oss i den helige Ande för att vi ska bevaras i tron. Den helige Ande är redan utgjuten så vi behöver bara ta emot i tro.

Skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?Luk 18:8

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:2

Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Matteus 24:44

Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Hebreérbrevet 10: 22,23

Läs mer i det ämne du frågar om i tidigare svar:

»
Hur kunde Gud ångra att han skapat människorna?

» En person som mött Gud kan väl inte återgå till det gamla jaget? 

» Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen?

Hälsningar Brobyggarna.

Vad skulle Jesus säga om dagens samhälle?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0