Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Varför frestas och prövas vi? När jag kommit till himlen måste jag då fortfarande kämpa mot frestelser och synd?

För att Herren ska kunna forma oss för himmelriket måste vi vara vakande, kämpa trons kamp och vandra på den smala vägen. Vi liknas vid lera i krukmakarens hand. Gud är krukmakaren. Gud vill forma oss till kärl efter sin egen vilja. 

Här på jorden prövas vår tro på olika sätt för att det ska visa sig om vår tro är äkta. Tron växer när vi står fasta i kärlek och tro i prövningarna och håller fast vid rättfärdighet. Vi formas så att vi blir mer och mer ett med Guds vilja .

Vårt lidande varar bara en kort tid (2 Kor. 4:17, 1 Petr. 5:10, 1 Petr. 1:6).

Inget orent ska någonsin komma in i himlen (Upp. 21:26) När vi kommit till himlen har vår ande nått fullkomning (se Hebr.12:23). Frestelser och synd kommer att vara borta för evigt!

Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon." Upp.7:17

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Upp.21:4,5

Jesus: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till.. 1 Timotheosbrevet 6:12

Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Romarbrevet 8:17,18

Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. Romarbrevet 5:3-5

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 1 Petrusbrevet 4:12,13

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Jakobsbrevet 1:2-4

Läs mer: »Varför behöver Gud pröva människan när Han i förväg vet hur människan ska handla? 

Hur är en ödmjuk person?
Hur blir man ödmjuk?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0