Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Vem var Epafras?


Epafras nämns tre gånger i Nya testamentet. 
Det är Paulus som skriver om Epafras i sitt brev till Kolosserna samt i brevet till Filemon.

Paulus skriver till Kolosserna att Epafras "är en av er", vilket antyder att Epafras kom från Kolosse.

Paulus har mycket gott att säga om Epafras och säger att han är en "Kristi Jesu tjänare" och kallar honom sin "käre medarbetare".

Han intygar att Epafras arbetar mycket för församlingen i Kolosse.

Paulus skriver att det var genom Epafras som församlingen i Kolosse fick "lära känna Guds nåd sådan den verkligen är".

Epafras utmärkte sig genom att han alltid kämpade i bön för församlingen i Kolosse för att de skulle "stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill".

Epafras kände inte bara ansvar för församlingen i Kolosse utan han arbetade också mycket för församlingen i Laodicea och Hierapolis.

I brevet till Filemon nämner Paulus att Epafras var hans medfånge under fångenskapen i Rom.

Kol 1:7, Kol 4:12, Filem. 23.

Läs om fler bibliska gestalter: »Vilka personer spelar stor roll i kristendomen och varför gör de det?

Hälsningar Brobyggarna.

Vad innebär förlåtelsen i kristendomen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0