Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Är det fel att tänka på att människor som gjort det onda en dag får stå till svars inför Herren?

Är det fel att som kristen känna att eftersom rättvisa sällan skipas här på jorden, att de människor som gjort andra människor eller djur illa på något sätt, litet eller stort, ändå en dag får stå till svars för vad de gjort, inför Herren?

Och de människor som verkligen fått utstå "helvetet på jorden" kommer de att gottgöras extra av Herren?

De flesta människor bär på en längtan efter rättvisa
Bibeln säger att vi alla kommer att få stå till svars för våra gärningar och som kristen tänker man självklart på detta.

Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. 2 Korinthierbrevet 5:10

Här på jorden är livet inte alltid rättvist. Men Bibeln lär att Gud en gång ska skipa fullkomlig rättvisa. Att vi människor bär på en längtan efter rättvisa är inte konstigt eller fel.

Sporrade till uthållighet i lidandet
När vi tänker på evigheten och på Guds rättvisa dom sporrar det oss till uthållighet i lidandet. Det uppmuntrar oss att fortsätta kämpa den goda kampen.

De som lider mycket svårt på grund av andras orättfärdighet och ondska tröstas av tanken på att Gud en dag kommer att skipa rättvisa.

Det är inte detsamma som att ha skadeglädje, något som Gud naturligtvis avskyr (se Ordspråksboken 24:17-20).

Bibelns författare hade inga problem med att proklamera Jesu återkomst och den slutgiltiga domen som något vi ska tröstas av och se fram emot.

Det är också framför allt när vi tänker i evighetsperspektiv som vi ödmjukar oss och gör oss av med synden.

Guds nåd och omsorg
Vi får glädjas över både domen och nåden. Att Guds nåd är så oerhörd att om synderna så är blodröda blir de vita som snö när vi ödmjukar oss inför Gud. Kristi blod renar från all synd.

Svaret på din andra fråga är att det finns bibelställen som antyder att de som utstått svåra lidanden får gottgörelse. Vi har t.ex. Jesu berättelse om den rike mannen och Lasarus (Lukas 16:19-31.)

Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd

Mer bibelläsning:

Romarbrevet 12:19-21

2 Thess 1:5-12

Ordspråksboken 24:17-22

Hälsningar Brobyggarna.

Läs mer:

»
Varför ser det ut som det gör i världen? 

Är krigen i världen religionens fel?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0