Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Är krigen i världen religionens fel?

En stor missuppfattning
Ofta påstår humanister och ateister att religion är den främsta orsaken till väpnade konflikter och krig. Men historien stöder inte uppfattningen att religion är största orsaken till krig.

I flera olika uppslagsverk över de många krigen vi känner till som pågått i världen (kring1763 st. olika krig) så hävdas där att endast cirka 7% av alla krig haft religion som orsak. Om man drar ifrån de krig som utkämpats i islams namn (66 st) så blir procentandelen krig där religion varit inblandad 3,23 %.

Så alla religioner sammantaget, förutom islam, har alltså orsakat mindre än 4% av mänsklighetens alla krig och väpnade konflikter.

Olika författare till olika uppslagsverk har dragit samma slutsats.

Orsaker till militära konflikter
Antikens krig handlade främst om att lägga beslag på landområden, att säkra handelsvägar eller så stred man mot den politiska överheten.

De flesta moderna krigen har inte heller haft religion inblandad.

Fortfarande handlar många väpnade konflikter om att människor gör uppror mot det ekonomiska, ideologiska eller politiska systemet i det land de bor.

Nu för tiden är det sällan krig mellan nationer.
Det vi ser mest av idag är militära konflikter och krig mellan olika folkgrupper (etniska grupper) eller rörelser (t.ex. rebellrörelser). Ibland används religion som en täckmantel medan den verkliga orsaken för det mesta är girighet och att man vill roffa åt sig landområden eller makt.

När man ibland kallar något för en strid mellan vissa religioner är det ofta i verkligheten så att det i första hand handlar om landområden, pengar eller politik. Det är en strid mellan olika klaner osv. Ibland är det svårt att veta eller avgöra vad konflikten egentligen handlar om.

Islamistiska och jihadistiska rörelser
Vi har under senare tid sett en slags religiös fanatism som legat bakom grymma terror- och våldshandlingar och flera väpnade konflikter på grund av islamist- och jihadiströrelser och terrornätverk som utvecklats ur dessa rörelser. Detta är något som ökar. Människor ur olika folkgrupper förföljs och mördas på det mest bestialiska sätt.
Läs mer: » Hur ser Gud på ISIS ondska? Kan man förgöra ondska med kärlek?

De allra flesta som förföljs på grund av sin religion är kristna
Kristna är den mest förföljda gruppen i världen. 80 procent av all religiös förföljelse i dag drabbar troende kristna.  Omkring 100 miljoner kristna förföljs just nu. Detta är något som inte uppmärksammas alls tillräckligt.

Har Bibeln något att säga om det som orsakar krig? Ja, det är detsamma som orsakar grymheter, brott och förlust av människoliv:

Jesus: Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Markus 7:21-23

Jesus menade alltså att problemet är synden.

Jesus:
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Matteus 5:9

Och i Jakobsbrevet 4:1,2 står det:

Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.

Läs mer: » Vad säger kristendomen om våld?

Jag fick en dröm om Jesus…sedan dess har jag fått andra drömmar och upplevelser…

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0