Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Min fru ber och mässar 6-7 timmar varje kväll. Vi har inget samliv – hur ska vi lösa detta?

Min fru sitter olycklig och undrar varför hon ej får ett genombrott i sin tro (får svar och visioner av gud) då hon ber och mässar för gud och Jesus på sitt rum, då hon sitter 6-7 timmar var kväll och studerar dels Bibeln dels Youtube av Joyce Meyer, Joel Osten, osv. Där predikar man att inget får komma emellan jesus och dej, har ej äktenskapets löfte åsidosatts då? Vi har skilda sovrum, inget samliv då hon älskar jesus mer, detta blir vägen till skilsmässa, då jag anser att hon överdriver, hur löser vi detta?

Kanske din fru är inne i någon slags tillfällig kris när hon går till sådana ytterligheter? Kanske hon just nu har stora andliga behov och behöver mycket tid i bön. Då behöver du visa extra mycket tålamod och kärlek och bida tiden så att hon kan ta sig igenom detta. Hon kanske inte upplevt frälsning utan är ännu en sökare?

Jesus har redan fullbordat vår frälsning. Vi kan inte lägga någonting till detta verk. När vi ångrar vårt tidigare liv och omvänder oss till Jesus enligt Guds Ord så ger Han oss sin frid – en frid som övergår allt förstånd.

Gud vill självklart inte att det ska vara så här tråkigt mellan dig och din fru.
Du nämner inget om hur du själv har det med Gud. Har du överlåtit dig åt Jesus och försöker du hjälpa henne och lotsa henne så hon kommer rätt i tron och i läran?

Vi lever inte bara ett andligt liv, utan vi är fortfarande kvar här på jorden i vår kropp. Det är Guds vilja att vi ska gå in för bön och intressera oss för Guds Ord. Men enbart kunskap leder ingenstans. Man måste praktisera det man lärt sig. Vi visar kärlek mot Jesus genom att visa omsorg om de människor vi har omkring oss. Kristenlivet ska levas ut praktiskt.

Din fru skulle nog lättare uppleva ett genombrott i sin tro om hon oftare lämnade datorn eller bedjandet och "mässandet", som du beskriver det. Och i stället försöker skapa trivsel i hemmet och riktar sin uppmärksamhet mot dig. För att stärka ert förhållande behöver ni regelbundet göra saker tillsammans, det är viktigt i ett äktenskap.

Ni behöver sitta ned i lugn och ro och tala ut med varandra för att förstå varandra bättre och försonas och komma närmare varandra.

Gud har instiftat äktenskapet och det är inte Guds vilja att det ska vara så som du nu beskriver det. Det är möjligt att din fru feltolkar sådant hon hört av en eller annan anledning. En anledning kan som sagt vara att hon inte kommit igenom till frälsning.

Och om du själv inte är frälst så sök Jesus till frälsning. Han vill hjälpa både dig och din fru med de problem ni har och lyfta av era bördor.

Jesus: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Matteus 11:28-30

Blir du frälst kan du vara ett andligt stöd för din fru och du själv får kraft av Gud att bära svårigheter i livet på ett helt annat sätt än du kunnat tidigare.

Vi ber för er och uppmanar var och en som läser detta att be för dig och din fru!

Läs mer i ett tidigare svar som tar upp problem du nämner: Var i Bibeln kan man läsa om hur man ska prioritera sin tid?

Här finns en predikan som skrivits ned i efterhand. Här nämns att vi inte får bygga vår tro utanför bibelordet och inte bygga på olika slag av uppenbarelser och syner….samt att "detta att bli frälst inte handlar om att försöka mana fram någonting i egen kraft. Det är betydligt mycket mer tro i detta att koppla av och tro i Jesu namn". 

Hälsningar Brobyggarna.

Läs mer: Livets ljus övervinner mörkret.

Läs mer: Född på nytt?                      

Vägen till Gud – kan Du den?

Lista över fler predikningar att lyssna till

Jag tror att man blir frälst genom tro men jag hänger ständigt upp mig på det här med gärningar….

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0