Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Vad betyder "En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen."?

Hej vad avses med "kan intet taga", i nedanst. bibelord?

Johannes svarade och sade: "En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen." Johannes 3:27

Det är Gud som kallar och utrustar. Allt beror av Guds nåd. Precis som ingen profetia kommit till genom egen utläggning eller genom någon människas vilja, utan det är genom den helige Ande som människor talat vad de fått av Gud (se 2 Petrusbrevet 1:20,21) så är det på samma sätt med alla andliga välsignelser. Den helige Ande fördelar sina gåvor åt var och en efter sin vilja. (Se 1 Korinthierbrevet 12:11)

Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.
 
Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Efesierbrevet 4:7,8

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.
 
I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Jakobsbrevet 1:17,18

Vad betyder bibelversen i 
1 Timotheos 4?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0