Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad betyder bibelversen i 
1 Timotheos 4?

Hej! 
Vad står det i 1Timotheos brev 4:7-10 och 12 och vad är betydelsen/andemeningen/budskapet?? Hoppas på svar!

Mona

Det betyder precis det som står att läsa, det finns inget dolt budskap.

7 Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan.
8 Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande –
9 det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.
10 Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende.
12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. 1 Timotheosbrevet 4:7-10,12

Det finns sådant som kallas kunskap, som inte är kunskap säger Bibeln. Vi ska hålla oss till det rena, oförfalskade budskapet vi finner i Bibeln.

20 Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det.
21 Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. 
1 Timotheosbrevet 6:20,21

Man ska hålla sig borta från sådant som vill ge sken av att vara andligt, men som bara är tomt prat. 
Se utförligare svar i nästa fråga som liknar denna:

Vad är det Paulus varnar för i bibelversen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0