Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

Är det synd att titta på film?

Hejsan
Är det en synd att titta på film?

Jag är Kristen och genom att jag växt i min tro är det mycket jag lämnat bort i mitt liv. Men jag godkänner att jag tycker om att se på en drama eller en deckare på kvällen för att slappna av.

Även om jag inte ser på allting utan försöker välja filmer som inte är våldsamma , så undrar jag om det är en synd? Vore tacksam för svar.

Guds frid       JohnnyDet som är sant, värdigt, rätt och rent
Gud förbjuder oss inte att ha roligt. Han unnar oss det ena som det andra. Allt hänger ju på hur vi reagerar på saker, vad som pågår i våra hjärtan och tankar.

Bibeln säger att vi ska tänka på det som är sant och värdigt, rätt och rent (Filipperbrevet 4:8). Om vi kan se en film utan att besmittas av något orätt och orent så behöver det inte vara fel, eller någon synd. Om du märker att filmen påverkar dig negativt på något sätt så måste du kunna stänga av!

Det vi ska tänka på är att vi inte förhärdar oss mot den helige Ande utan söker Guds vilja i allt och är ständigt bedjande i vårt inre. Det är vad Bibeln uppmanar oss till. När vi överlåtit våra liv åt Jesus och har blivit frälsta så är vi inte våra egna. Vi tillhör Kristus.

Trons lydnad
Synd är att inte tro, att inte leva i trons lydnad. Men när vi låter oss rättas så kan vi ledas in i den plan som Gud har för oss.

Vi ska rannsaka Bibeln för att lära känna Gud och Hans vilja allt mer.

Så blir det lättare för oss att förstå Guds vilja i de olika situationerna.

Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. 1 Korinthierbrevet 6:12

Man ska inte låta något få makten över en. Om filmtittande stjäl tiden med Herren så att det motverkar att du växer i Herren så är det inte bra. Om man matar sitt köttsliga liv mer än det andliga livet blir det fel. 

Gud behöver få vår tid för att forma oss
För att lära känna en person behöver du få tid med denne. Likadant är det med den helige Ande. Du behöver ge tid åt Gud för att få del av den helige Ande mer och mer.

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. 
1 Korinthierbrevet 10:23,24

Det finns mycket som inte är synd, men som Gud ändå inte vill att vi gör för han har tänkt ut något bättre för oss!

Lev inte så du blir orsak till att en medkristen får problem
Sedan kan vi inte bara handla efter hurudan tro vi själva äger:

Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Romarbrevet 14:13

Det vi gör får inte bli till fall för en medmänniska.

Se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. 
1 Korinthierbrevet 8:9

Om du tittar på en film tillsammans med en nyfrälst till exempel, kanske det visas sådant i filmen som innebär en frestelse för den nyfrälste. Och då blir det till synd för dig. Eller om du ser en film med någon som haft en svår boja tidigare, låt säga en före detta alkoholist till exempel, och det förekommer alkohol titt som tätt i filmen, ja då blir det ju en frestelse för denne.

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kol 3:17

Nu för tiden är det svårt att hitta filmer som inte innehåller en massa antikristliga saker, många gånger är det rena bombardemanget och det kommer ofta på ett listigt sätt. Har vi mognat i tron och är befästa i Guds Ord behöver vi inte påverkas så mycket av det vi ser, utan vi är vakna och tar oss i akt. Frågan är: Vill vi verkligen påverkas ALLS av det negativa?

Vi ska lägga märke till vad vi låter våra hjärtan gripas av och hur filmtittandet påverkar relationen till Jesus och till medmänniskor.

Man kan inte göra någon lag av det här. Vi har alla olika livssituationer och olika mått av tro och det går inte att säga att samma gäller för alla i alla lägen. Be till Herren i denna sak och låt den helige Ande tala till dig och leda dig.

Kristna filmer
Gud förbjuder oss inte att sitta ner och vila oss, kanske efter kroppsarbete, eller att koppla av från alla tankar som vi varit upptagna av på vår arbetsplats. Äldre som många gånger är mycket ensamma kan lindra ensamhetskänslor genom att se en bra film.

En bra film kan i bästa fall vara uppbygglig och kan sporra oss i det goda, till att ha medkänsla, bli mer engagerade och insatta i nutida människors problem osv.

Om man är en familj där några är frälsta, andra inte, så kan det vara ett sätt att samlas kring något man kan samtala om sinsemellan och ha gemenskap kring. Det är så väldigt olika vilken situation vi befinner oss i.

Det finns ju också många bra kristna filmer som är uppbyggliga att se. Viktigt att tänka på är att man inte ersätter bönen och bibelläsningen med kristna filmer....

För många slukar TV:n en stor del av fritiden. Vi kristna måste ha självdisciplin och se till att vi inte är overksamma i Guds rike utan vi är kallade att bära frukt åt Gud!

Jesus: Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt. Markus 4:18-20

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Om jag ger mycket pengar i kollekt, ska jag då få mer pengar tillbaka? 

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0