Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om jag ger mycket pengar i kollekt, ska jag då få mer pengar tillbaka?

Hej

Om man ger mycket pengar i kollektbössan, så har jag hört att man skall få mer pengar tillbaka.

Stämmer det? Jag har provat det. Jag har lagt mycket pengar i kollekten och jag har väntat på att få mer pengar eller saker som mannen på scenen sa till mig.

Jag väntar ännu i dag på att få de här sakerna. Men dom kommer inte som han sa. Jag känner mig lurad av det dom sa på det mötet.

Hur skall jag göra nu då. Skall jag fortsätta och läsa Bibeln och tvätta mitt sinne med fil 4:6 och trippa vidare i livet, och vara så glad tralla la? (skratt)

Det här har ställt till mer bekymmer för mig. När jag frågar kristna, så kan man inte riktigt sammanställa frågorna, så jag får själv SÖKA och finna kapitelsammanhanget i Bibeln.

Kan du hjälpa mig så jag kommer in i ett NORMALT KRISTET TÄNKANDE.

Motivet och sinnelaget räknas
Du behöver gå in för att läsa Guds Ord mer så att du kan förstå Guds hjärta. I allt som vi gör så är det våra motiv som räknas inför Gud. 

Om ditt motiv för att ge är att du själv ska få, så är det fel. Men när ditt hjärtas inställning är sådant att du älskar att ge för att du vill att andra ska bli välsignade, så är det rätt motiv och då kan du också få av Gud och han kommer att välsigna dig.

Kanske har du fått fel undervisning. Eller du kanske har missförstått en undervisning du lyssnat på.

Gud ser till vårt sinnelag, det är det som räknas. Gud ser till våra motiv. Gud känner våra innersta motiv och ser minsta lilla tanke.

Det vi gör ska vi göra i kärlek. Kärleken söker inte sitt eget, utan söker andras bästa.

Låt allt hos er ske i kärlek. 
1 Korinthierbrevet 16:14

Ingen bytesaffär
Vi ska ge av ett glatt hjärta utan att tänka på vad vi kan få tillbaka. Att offra är ingen bytesaffär. Man kan inte ingå i ett slags förbund med Gud och säga ”Nu ger jag dig det här Gud, för då ska du ge mig detta tillbaka”.

Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Romarbrevet 12:8

När vi offrar ska vi offra av fri vilja i glädje. Om vi har rätt sinnelag så sörjer Gud för oss så att ingenting behöver fattas oss.

Man kommer bort från tron om man drivs av att söka få pengar. Girighet är avgudadyrkan (Kolosserbrevet 3:5). Ingen avgudadyrkare kommer att ärva Guds rike (Efesierbrevet 5:5).

Jesus: Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Lukas 12:15

Vänd om och lämna din felaktiga inställning. Börja om i ditt liv. Gå in i det nya som Herren har förberett åt dig. Sök Herren av hela ditt hjärta och tro att Gud är god och att han lönar den som söker honom. Sök frälsningsvisshet om du inte fått det.

Det finns bara ETT förbund 
Det finns bara ett förbund som gäller och det är förbundet i Jesu blod. Om vi försöker inrätta ett annat förbund med Gud med pengar eller ägodelar, så är det som att säga åt Gud att förbundet genom Jesu blod inte är tillräckligt. Som att pengarna skulle vara bättre än Jesu blod, vilket är närmast en hädisk tanke.

Guds barn ska inte ingå i något förbund som är utanför Jesu blod. I Jesu Golgataverk har vi allt vi behöver. När du tagit emot reningen i Jesu blod och blivit ett Guds barn så tillhör alla Guds löften dig. Guds löften tar man emot genom tron, inte genom något ytterligare förbund. Det finns bara ett förbund och det gäller till evig tid.

Läs mer om detta: 
»
Vad är de största och mest markanta skillnaderna mellan Gamla och Nya testamentet?

Man ska inte söka välsignelsen utan man ska söka Herren. Då kommer välsignelsen.

Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Att lära sig ta del av Guds löften
Guds barn har Guds välsignelse genom Jesus Kristus. Guds barn har rättighet att leva av Guds löften. Men var och en måste lära sig att ta till sig Guds löften mer och mer. När man lär sig det kommer Guds välbehag över ens liv och man får leva i Guds välsignelse.

Gud har redan lovat att ge oss allt vad vi behöver. Det finns i förbundet genom Jesu blod. Allt som vi behöver har vi i Gud. Han har redan gett oss löftet. Men vi behöver ta tag i löftena i tro genom att lita på allt vad han har sagt och inte sätta vår tillit till vad vi själva kan göra, utan allt finns i tron på vad Kristus har gjort.

När du har omvänt dig så låt det viktigaste i ditt liv vara att komma närmare Herren. Var tacksam över det du har. När Jesus får komma först så kommer allt det andra att lösa sig också.

Om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. 
1 Korinthierbrevet 13:3

….allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Gal.5:6

Kärleken söker inte sitt. (Se 1 Kor 13:5)

Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. 
Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär. 
Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 
Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.
Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Men du gudsman, håll dig borta från sådant! 
Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 1 Timotheosbrevet 6:3-11

Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. 
Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. 
Ty Gud älskar en glad givare.
Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. 2 Korinthierbrevet 9:6-8

Jesus: När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. 
Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Matteus 6:2,3

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Min fru blir argsint när jag nämner Herren....

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0