Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Min fru blir argsint när jag nämner Herren....

Hej 

Min kära fru är kommunist och aktiv medlem i Feministiskt Initiativ (FI).

Hon avskyr allt vad män betyder… Har flera gånger frågat henne varför hon valt mig - en medelmåttig halvfet man – när hon så hatar män. Allt som händer är enbart männens fel. Och skulle det mot allt förmodan ske så att det är en kvinna… t.ex en kvinnlig ledare i ett avlägset land startar ett krig, så svarar min livskamrat så här: -”Hon är tvingad av någon man (i regeringsställning)”.

Så fort jag ens tar upp ämnet Gud eller dess läkande kraft, så blir jag kraftigt angripen och hon blir nästan helt hysterisk!

Ibland, när Gud har gripit in i min vardag, och Han griper in ideligen i min vardag… Än dock vägrar min fru att kännas vid Herren. Massor med gånger har Herren räddat oss i mycket svåra situationer (som jag inte vill ta upp här, men som jag är övertygad om är ett gudsingripande genom mig).

Kort o gott: Att hela tiden bli nedslagen i min tro, genom henne… är inte roligt. Jag har sagt till henne flera gånger att: -”Det spelar ingen roll hur arg eller hur mycket du hånar mig, jag släpper aldrig min tro på Jesus!). HUR SKALL JAG FÅ HENNE ATT BLI MILDARE???

Jesus säger vid ett tillfälle: -”Kasten icke edra pärlor för svinen”. Det tolkar jag som att jag inte skall predika för någon som inte kan ta emot det. För Jesus säger ju vidare –”på att svinen inte må vända sig om och sarga eder… Det tolkar jag som att jag inte skall spilla tid på dessa obotligt otroende, för annars kan jag själv börja tvivla.

Tolkar jag det rätt?

Vänligen, 

Käre vän.
Förlåt att detta svar dröjt.
Ett mjukt svar stillar vrede, står det ju skrivet (Ordspråksboken 15:1) och du är nog inne på rätt spår när du tänker att du inte ska ”predika” för henne. 

Du har en stor tro, tror vi. Fortsätt och gläds i Herren och förkovra dig i din tro och be mycket för henne (bön förändrar förhållanden, så kan allt gå till seger till sist.

 

På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. 1 Petrusbrevet 3:1,2

 

Det samma kan sägas gälla männen så klart, att du kan vinna henne utan ord när du håller ut i kärlek och i bön för henne.

Visa fasthet och kraft. Låt dig inte kuvas. Men lägg vinn om att visa mildhet mot henne.

 

Kanske hon så småningom smälter när hon ser din uthållighet och  tro. Du får tänka att det egentligen inte är hon som håller på och attackerar dig utan hon vandrar ju ännu i mörkret och är offer för andemakter som vill stjäla både din och hennes glädje. Hon vet inte vad hon gör.

 

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet 6:10-12


Han som bor i dig är starkare än den som är i världen (1 Johannesbrevet 4:4)  så låt inte ditt mod slås ned. 

Vi ber för er.

 

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:21

 

Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.

Låt allt hos er ske i kärlek. 1 Korinthierbrevet 16:13,14

Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 1 Petrusbrevet 1:15,16

 

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 1 Johannesbrevet 5:4,5

 

Jesus: Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Johannes 16:33

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.... 
Efesierbrevet 5:25

Läs också Titusbrevet 3:3-6

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Jag spelar fotboll och undrar om det är synd att vinna överlägset och fantisera om att jag är berömd fotbollspelare?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0