Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska man tolka "Älska inte världen"?

Hej! Jag har läst svaret om narkomanen och där hänvisas till en text i Första Johannesbrevet 2:15 som berör mig djupt.

"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom".

Kan du svara på hur man skall tolka denna text i bibeln ??

För mig framstår detta stycke som en negation till allt vad en människa står för. Stycket påminner mig om själavandringsteorin där utövaren skall fjärma sig mer och mer från livets laster för att slutligen uppnå nirvana.

Som man frågar jag inte om jag har fel utan begär att någon förklarar för mig på ett klart och rakt sätt så jag kan tänka om, för ibland hittar man inte vägen för alla skyltar som står i vägen.   *<I:-))

Mvh Anders


Att inte älska världen innebär att man inte älskar sättet att leva som världen har. Utan man söker Guds rike och Guds ledning.

När man upplevt frälsning genom tron på Jesus har man fått andra värderingar helt enkelt. 

Man lever inte på det sätt man levde förut, eftersom det finns ett högre sätt att leva. 

Gud har en högre rättvisa än vi människor som man inte förstår förrän man blivit frälst, då den helige Ande börjar uppenbara och visa oss hur Gud ser på livet. Gud är TOTALT rättvis.

Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 
1 Johannesbrevet 2:5,6

Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Psaltaren 25:8,9

Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. 5 Moseboken 32:4

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.  

Vad är Guds vilja?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0