Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

1. Om jag glömmer att förlåta någon som gjort mig illa, kan jag då inte få Guds förlåtelse? 
2. Måste jag alltid tala om min tro med andra arbetskamrater t.ex.? 
3. Jag har bett att Jesus ska ge mig fler drömmar, men inga kommer…..

Hej,

När jag inte var frälst gav Jesus mig några drömmar. Jag har nu tagit emot Honom som Herre och Frälsare på riktigt, gift mig och låtit mig döpas i Jesus Kristus. Jag försöker vara en god medmänniska och  prata om Jesus med andra. Jag ber och talar med Jesus då och då.

Vad mer förväntas jag göra innan hans återkomst?
Kan en synd / felaktig last förstöra min chans till frälsning?

  Jag vet att en stor synd är att inte förlåta andra. Om jag glömmer tex att förlåta någon av alla de som gjort mig illa, kan inte jag få Guds förlåtelse. Att förlåta är ett val och inte en känsla.

Jag har bett Jesus att ge mig fler drömmar, att få veta vad han önskar av mig.. men inga kommer.

Jag vill inte upplevas ”ljummen” men vissa människor ex på jobbet pratar jag inte med om min tro. Däremot bär jag korset och ber Jesus att de ska inleda samtal med mig.
Ingenting händer.

Får jag deras blod på mina händer dvs att det blir mitt fel om jag inte delger min tro muntligt eller går det att sprida evangeliet olika med olika människor som ex att de ser mitt kors och hur jag lever mitt liv?
Jag ber hellre i min kammare för dem eftersom några kollegor är mycket mörka. Jag känner mig värdelös ibland som inte är ivrigare i anden.
Vad menas med att vara ljummen?

Mvh
Maria

Det första man ska göra är att på ett ivrigt sätt söka Herren genom att lära känna hans Ord. 

«Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning,» 1 Petr. 2:2

«Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.» 2 Petr 3:18

När du söker Herren i bön och lär dig Guds ord blir resultatet att du delar din tro med andra . Det kommer av sig självt. Om du känner dig TVUNGEN att dela din tro med andra kommer det inte att ge någon frukt.

Angående förlåtelsen: man förlorar inte frälsningen för att man glömmer att förlåta någon. Det som kan påverkas är relationen med Herren dvs att man missar många välsignelser som t.ex. friden eller att uppleva att bli fylld av den helige Anden, för att det finns bitterhet i hjärtat. 

«Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.»  Hebr 12:15

Om man börjar lära känna Herren genom Guds Ord och börjar ha en relation genom den helige Ande behöver man inga drömmar, för Gud kommer att tala direkt till hjärtat för att han bor i oss.

Visst kan Gud tala genom drömmar. Men hur kan man veta om drömmen är från Gud eller inte? Bara genom att känna hans Ord.

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna Kristen Församling

 

Nästa sats frågor:

Vem får döpa, en helt vanlig frälst kristen eller en pastor? Ska man döpa i Jesu namn eller i Faderns, Sonens och den helige Andes namn?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0