Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur blir man fylld med helig Ande?

Johannes Döparen sa: Han måste bli större och jag mindre. Joh 3:30

Ju mer det själiska hos oss får dö bort, desto mer plats får den helige Ande.

Vi väljer om vi vill vara själiska kristna eller andliga kristna. Vill vi tjäna Gud på vårt eget sätt efter vårt eget huvud, eller om vi enbart drivs av våra egna känslor, så blockerar vi Anden.

Är vi nöjda som det är, fungerar det inte. Vi måste vara hungriga efter mer av Jesus och erkänna att vi misslyckas om vi går i egen kraft.

Till det yttre kan det se ut som att vi lyckas, till och med i den kristna världen, men Gud ser saker ur en annorlunda synvinkel.

Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. Sak. 4:6

Jesus: Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Matt 5:6

Jesus: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matt. 5:3

För att ta emot mer av Anden behöver vi ge ut av Guds kärlek, ge ut av försoning och ha ett barmhärtigt sinnelag.

Anden behöver få ett flöde GENOM oss. Dömande och oförsonlighet stoppar många kristna från att uppleva Andens flöde. 

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Ef 4:32

Lever vi mest bara för oss själva så stoppar vi Andens flöde. Men när vi förstår att den helige Ande vill verka genom oss så att vi kan möta behoven och nöden runt omkring oss genom att be för varandra och vara till uppmuntran i tron för andra, öppnar vi upp för Anden.

När vi glömmer oss själva och vill att Jesus ska bli förhärligad och prisar honom och vill tjäna honom PÅ GRUND AV tacksamhet, kan vi lära känna Herren alltmer och bli uppfyllda av Anden.

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Kor 3:17

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna Kristen Församling

»Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

» Till del 2 i undervisningen om den helige Ande  


Nästa fråga:

1. Om jag glömmer att förlåta någon som gjort mig illa, kan jag då inte få Guds förlåtelse? 
2. Måste jag alltid tala om min tro med andra arbetskamrater t.ex.? 
3. Jag har bett att Jesus ska ge mig fler drömmar, men inga kommer…..

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0