Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Vem får döpa, en helt vanlig frälst kristen eller en pastor? Ska man döpa i Jesu namn eller i Faderns, Sonens och den helige Andes namn?

Hej

Jag har 2 frågor, är lite förvirrad vilket inte kommer från Herren, men har bett över det och nu så undrar jag, när någon döper sig ska man bli döpt i faderns sonens och den heliga andens namn många säger det är falskt ”traditionellt sätt i kyrkan” jag blev själv döpt så. Nu finns det folk som säger att man ska enbart bli döpt i Jesus namn så som Petrus sa:

"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Apg 2:38,39

Men Jesus sa ju: 

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:16-20

Kollade på youtube många säger de eller de andra.

Vad är nu de rätta vad säger den heliga anden?

Fråga nr 2 :

Vem får döpa, är det en helt vanlig frälst kristen eller en pastor? Jesus lärjungar hade Auktoritet kan då även vi som är lärjungar döpa utan pastor??
Skulle vara så tacksam för svar

Frälsning och dop är något som har att göra med vad som sker i människans hjärta. Det handlar inte bara om en extern ritual som man ska uppfylla eller göra. Allt som har med kristendom att göra har att göra med vad som sker i personens hjärta. Detta är första punkten man behöver ha klarhet i.

Det andra vi behöver ha klart för oss är att själva dopakten i sig är en församlings uppgift, men man kan inte skilja på lärjungar och församlingen. Om jag ställer frågan om det är pastorer eller lärjungar som ska döpa så skiljer jag dem åt, medan verkligheten är att vi är EN kropp i Jesus.

Pastorn har fått ansvaret av Herren att administrera, leda och skydda församlingen. I första hand är det en pastor som ska döpa, eller en person som en pastor delegerar uppgiften åt. Men under vissa omständigheter kan en församlingsledare eller medlem döpa om situationen kräver det.

Felet ligger i om man gjort det till en vana att vem som helst kan döpa hur som helst. Det är som att föda barn och lämna dem utan ett hem och utan omsorg. 

Det är Jesus som bygger sin församling och det finns en viss ordning på detta bygge:

«Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.» Ef 4:11-16

Dopet ska göras i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Men om pastorn eller den som döper bara säger ”Jag döper dig i Jesu namn” betyder det inte att dopet inte gäller. För man kan inte skilja Fadern från Sonen och den helige Anden för de tre är ett.

«Jag och Fadern är ett."» Joh 10:30

«Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.»  2 Kor 3:17

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna Kristen Församling


Nästa fråga:

Vad är enligt er ett rättfärdigt beteende?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0