Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad är enligt er ett rättfärdigt beteende?

Det står om Abraham att det faktum att han trodde på vad Gud sagt räknades honom till rättfärdighet.

Detsamma gäller oss. Utan att ha förtjänat det blir vi rättfärdiga av Guds nåd, när vi tror att Gud utgav sin egen Son som ett försoningsoffer för oss. När vi TROR på det Jesus uträttat för oss och tar emot frälsningen, blir vi rättfärdiga inför Gud.

 

Men det var inte din fråga. Du frågar vad ett rättfärdigt BETEENDE är, vilket ju är en annan sak.

 

Självklart är det rättfärdiga beteendet kopplat till att man TROR. Man handlar rättfärdigt för att man älskar Gud och har förstått att HAN är 100% rättfärdig. Om Gud står det:

 

Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar,

ty alla hans vägar är rätta.

En trofast Gud utan svek,

rättfärdig och rättvis är han.  5 Moseboken 32:4

 

Ty Herren är rättfärdig,

han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte. Psaltaren 11:7

 

 

Gud vill att vi som tagit emot Jesus genom tron och är Guds älskade barn ska efterlikna honom och döma och handla rättfärdigt. Frukten av det är glädje och frid.

 

Om Jesus står det:
Du älskar rättfärdighet

och hatar orättfärdighet.

Därför, Gud, har din Gud

smort dig med glädjens olja

mer än dina medbröder. Hebreérbrevet 1:9

 

Att handla rätt och rättfärdigt

är mer värt för Herren än offer. Ordspråksboken 21:3

 

Ett rättfärdigt beteende är att vandra i Anden och döda köttets begär.

 

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Gal. 5:16,18

 

Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. 4När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. 5Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Kol 3:3-5

 

Vidare: Att förlåta är rättfärdigt. Vi ska förlåta så som vi själva blivit förlåtna av Gud. Att inte förlåta är orättfärdigt.

 

Gud låter sin sol gå upp över både rättfärdiga och orättfärdiga står det. Vi ska handla likadant, det är rättfärdighet. Att vara barmhärtig och visa kärlek mot alla är rättfärdigt. Man handlar med Gud inför ögonen för att vara honom till behag, inte människor. Vi har blivit förlåtna fast vi inte förtjänade det. På samma sätt ska vi villkorslöst ge vidare av förlåtelsen och Guds kärlek som vi fått genom Anden som bor i oss. Att inte göra skillnad på människor är ett rättfärdigt beteende.

 

Jesus: Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matteus 10:8

 

Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 47Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 48Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. Matteus 5:44-48

 

Att tro, ödmjuka sig och omvända sig är rättfärdigt. Man erkänner sina fel och att endast Gud är rättfärdig.

Vi behöver fortsätta att ständigt ödmjuka oss och omvända oss sedan vi blivit frälsta för vi har alla fel och brister. Gud vill forma våra hjärtan, vårt allra innersta.

 

Jesus gav en liknelse som handlade om en tullindrivare och en religiös man, en farisé som kom till templet för att be. Farisén berömde sig av sina goda gärningar. Men tullindrivaren som ödmjukade sig inför Gud och erkände sin ofullkomlighet gick hem mer rättfärdig än den religiöse mannen sa Jesus.

 

Ett rättfärdigt beteende är att inte berömma sig av sig själv eller sina egna gärningar, utan att hålla Gud helig och ge honom äran.

 

Ett rättfärdigt beteende kommer av att man sätter Guds kärlek i rörelse och visar medkänsla med alla. Men den som saknar rättfärdighet tänker bara på sig själv.

 

Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det,

de ogudaktigas hjärtelag är grymt.  Ordspråksboken 12:10

 

Herren är god och rättfärdig,

därför undervisar han syndare om vägen.

9Han leder de ödmjuka rätt,

han lär de ödmjuka sin väg.  Psaltaren 25:8,9


Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna Kristen Församling

 

Nästa fråga:

Jag vill inget hellre än att leva fullt för Jesus och vinna människor för Gud, men jag har misslyckats varenda gång! Finns det någon möjlighet att få komma tillbaka, men då utan misslyckanden?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0