Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Förklara "Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns."

Hej....Vad är innebörden i Rom. 5:13, "Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes". /johan

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Genom Adams olydnad kom syndens makt in i världen. Syndens straff är döden. Eftersom döden härskade även innan Mose lag kom förstår vi att synden fanns.

Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. Romarbrevet 5:14

De dog inte för att ha brutit mot Mose lag. Man kan inte dömas för sådant man inte har kännedom om. Gud är fullkomligt rättvis och dömer oss efter den kunskap och det ljus vi äger.

Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Romarbrevet 2:16

Men det finns sådant som är fel och syndigt i sig självt utan att det behöver finnas en lag mot det. Om man begår en synd och inte förstår att det man gör är fel, så är det likväl syndigt för det är den inneboende synden som åstadkommer handlingen. Faktum är att redan innan människan begått en synd är hon en syndare!

Släktskapet med Adam gör att hela människosläktet hamnade under syndens makt. Så när det står "synd tillräknas icke" betyder det inte att synden inte fanns eller att syndandet inte fick konsekvenser.

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. 
Romarbrevet 3:23

Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Romarbrevet 3:9

Även om lagen ännu inte givits fanns alltså synden. Det som lagen kräver finns skrivet i människans hjärta. Alla kan skilja mellan rätt och orätt och synd är att i orättfärdighet undertrycka sanningen (Rom 1:18) därför är man utan ursäkt, se nedan.

Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. 
Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga.
Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen.
De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. Romarbrevet 2:12-15

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Romarbrevet 1:18-20

Lagen kom för att vi skulle få större kännedom om Gud och vår skuld inför Gud. Lagen kom för att vi skulle förstå vidden av vårt misslyckande och vår synd och drivas till Kristus.

För på samma sätt som alla hamnade under syndens och dödens välde på grund av Adams synd, så blir alla av nåd på grund av Kristus frikända, och hamnar i ett rätt förhållande till Gud, vilket resulterar i evigt liv. Jesus tog bort alla våra synder genom sitt blod.

Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.
Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Romarbrevet 5:17-21

Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.
1 Korinthierbrevet 15:21,22

I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 
Efesierbrevet 1:5,6

Läs mer: »Vad menas med arvsynd?

»Vad är försoningsläran?

Biblisk bön och fasta. När och hur fastar man? Tips om fastan.

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0