Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Måste man ha upplevt en otrolig värme och lycka för att vara frälst? Är jag frälst?

Jag heter X och är 19 år. Jag är uppväxt i ett kristet hem och har alltid haft en tro på Gud/Jesus. Mina vänner vet att jag är kristen och jag är involverad en del i kyrkan (pingstkyrkan). Jag tror dock inte att jag blivit andedöpt. När jag gick konfirmation så bad våra ledare för oss som ville bli det och jag fick några ord i "mitt huvud", men jag kände ingen överväldigande känsla. Senare i livet så vet jag inte om jag upplevt en otrolig värme och lycka och kunnat höra Guds röst tydligt. Men jag tror på Gud så mycket och kan inte tänka mig ett liv utan honom. Jag har bett och bett att han aldrig ska lämna mig och har i många jobbiga tider i mitt liv känt en stor tröst i min tro och i Jesus. Frågan är bara om jag verkligen är frälst? Måste man ha känt en överväldigande känsla eller kan man vara frälst ändå? Jag har hört om kristna som aldrig riktigt fått andedopet hur mycket de än har bett. Saliga är de som tror och inte har sett står det väl skrivet? Jag är rädd att jag ska bli lämnad kvar när Jesus kommer tillbaka.

Snälla jag behöver svar på den fråga jag är mest rädd för att få svar på!
Jag har inget emot att ni publicerar min fråga så länge mitt namn byts ut, vem vet det kanske kan hjälpa någon i en situation liknande min.

Guds frid! /X

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Man kan vara frälst fast man inte är andedöpt och upplevt tungotal eller överväldigande känslor. 
Är man frälst upplever man stor tröst i sin tro på Jesus, som du ju nämner, så det är ett bra tecken.

Som frälst har man fått Guds Ande som kommer med visshet om att man tillhör Gud. Man upplever trons ande och är trygg i sin tro.

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Rom. 8:16

Om du är osäker över din frälsning behöver du nog bli mer radikal för Gud. Läs vidare på hemsidan, det står mycket om hur man blir befäst i sin tro och om sådant som följer med frälsningen. Tänk inte på känslor så mycket, tron är större än alla känslor. 
Gå in för Jesus och sök Honom av hela ditt hjärta.

Är man osäker över sin frälsning bör man rannsaka sitt inre och besvara en del frågor. Har du gett Jesus hela ditt hjärta? Betyder Han mest i ditt liv? 
Är du tacksam till Jesus över det eviga livet Han lovat åt den som tror? Är du troendedöpt? 
Bekänner du din tro för ofrälsta? (Matt. 10:32,33) Har du gett avkall på olika saker för att följa Jesus? Skiljer sig dina värderingar och din livsstil från ofrälsta ungdomars?
Ger du tid åt Gud, utöver besöken i pingstkyrkan? Tänker du på Jesus när du är ensam och tänker du på Honom även då allt går bra? 
Har du bönestunder och läser du Bibeln?

När man har frid med Gud, så har man också en oro över att man ska bedröva Gud på något sätt genom något man tänker, säger eller gör.
Man är rädd att göra felaktiga val och därför man söker Guds vilja i stort som smått. Ett annat ord för det är gudsfruktan.

Sök Jesus på allvar. Jesus vill döpa dig i den helige Ande och ge dig kraft till att tjäna Honom och hjälpa andra till en större tro. Andedopet kommer med en större tro och frälsningsvisshet. Jesus dog för dig – skulle han inte vilja ge dig Andens dop? Naturligtvis vill Han det. Han har fullbordat din frälsning på Golgata kors och Han har redan välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser (Ef.1:3). Ge näring åt tron genom att lyssna till trons predikningar och gå in för Jesus av hela ditt hjärta. Gud blir inte någon något skyldig.

Hälsningar Veli Sergei.

Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Galaterbrevet 3:5,6

Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Romarbrevet 8:32

Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:16,17

Jesus: Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg?
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Lukas 11:9-13

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Matteus 16:24,25

Läs gärna: »DEL 1 i undervisningen om den helige Ande

Många frågor och svar som handlar om hur man kommer närmare Gud. Här är ett axplock som du kan börja med:

»Vad innebär kärlek och förlåtelse i kristendomen?

»Hur lever man som kristen?

»Vad är att vandra i gärningar som Gud förberett och hur ska vi bli rena kanaler för Guds kraft?

»Varför har man som kristen så svårt ibland att lita på Jesus?

»Jag vill tro på Gud men jag känner ingenting…

»Varför svarar Gud inte?

»Vad är andlig förkovran?

»Jag är uppvuxen i ett religiöst hem, har varit aktiv i frikyrkan, har läst Bibeln och försökt bete mig som en kristen, utan att bli frälst. Hur ska jag bli fri?

Ljudfil: »Gud är med den som vill vara med Honom

Förklara "Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns."

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0