Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ska man förstå att Gud har sin vilja för oss, men samtidigt har vi fått löftet att vi kan be i Jesu namn om vad som helst och få det?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Att "be i Jesu namn" är inte att be för att bli bönhörd för sin egen njutnings skull.

Vi ska ha vår glädje i Gud, inte i det som hör världen till. När Gud får forma oss blir Guds vilja vår vilja
Vi får kärlek och nöd för människor.
När vi förblir i Gud kan vi be om vad som helst och få det. 
Vi ber för att vi vill att Jesus Kristus ska bli ärad.

Jesus: Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Johannes 15:7

Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Psaltaren 37:4

Jesus: Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror. Matteus 21:22

En levande tro är inspirerad av Guds Ande. 
Man kan inte stå emot Guds Ande och Guds vilja och samtidigt tänka att man kan be i Jesu namn som om det vore en magisk formel. Gud ser till hjärtat.

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Lukas 9:23

För att förstå Guds vilja behöver vi läsa Bibeln på ett allvarligt sätt och ha en villig Ande. Vi kan naturligtvis aldrig förstå helt hur Gud handlar med oss, men vi får en styrning i våra böner när vi söker Guds vilja.

Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Romarbrevet 12:2

Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.
Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.
Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 
Kolosserbrevet 1:9-12

Jesus sa att vi ska be i ande och sanning (Joh. 4:24). Verklig bön är att söka Herren själv. Man söker Herren själv och närmar sig honom respektfullt och ödmjukt. 
Man söker be i enlighet med hans vilja och vara ledd av den helige Ande i sina böner för att vara i Hans närhet.

Jesus: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Johannes 15:16

Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Filipperbrevet 1:9-11

Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Psaltaren 40:9

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark. Psaltaren 143:10

Jesus: Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Matteus 6:9,10

Läs mer: 
»När ska man använda "I Jesu namn, Amen"....?

»Hör Gud alla böner?

»Hur gör man för att höra Guds eller Jesu röst?

Hur ska jag förklara budorden "Du skall inte missbruka Herren, din Guds namn" och "Tänk på att hålla sabbaten" för barn i tio-tolv-års-åldern?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0