Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Är det ovanligt att folk blir kristna och frälsta i Sverige nu för tiden?

Nej ovanligt är det inte. Det är förstås vanligare att människor skaffar sig en "egen tro", en villfarande tro, utan att bry sig om vad Bibeln lär om Jesus Guds Son som bar vår sorg, synd och smärta. 
Den stora massan går sina egna vägar utan att ta emot reningen i Jesu blod och går så miste om det eviga livet och allt underbart som Gud berett åt dem som fått delaktighet i Guds rike genom pånyttfödelsen.

Men Gud har kallat alla frälsta att bli Guds medarbetare i Hans stora verk på jorden. 
Vi ska alla vara personliga själavinnare och den dag alla troende inser det, kan massorna börja bli frälsta. Det hänger också mycket på vad som predikas från predikostolarna. Vi ska predika Kristus.

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Jesus: Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukas 10:2

Jesus: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Markus 16:15,16

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Hebreérbrevet 10:35

Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Romarbrevet 12:11

Läs mer: »Fråga om religionens betydelse idag

Jag tror på Gud, men är inte döpt och ber inte…..kommer Gud att skicka mig till helvetet?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0