Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.
Apg 2:3

 

Hur kan man egentligen tala om Gud? Räcker vårt språk till för att tala om Gud?

Nej, våra ord räcker ofta inte till. Det är därför Gud ger oss den helige Ande som ger tyngd och kraft åt orden och målar fram Kristus för människor som lyssnar.

Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 1 Korinthierbrevet 2:4

Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. 
1 Thess 1:5

Jesus: Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Johannes 6:63

Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. 1 Kor. 4:20

När vi lovprisar Gud för hans underbara gärningar får vi dessutom ett bönespråk när våra ord inte räcker till, läs mer:»Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

Hur ska jag be för att få min önskan uppfylld?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0