Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Hur ska jag få mina vänner frälsta?

Visa kärlek
Genom att be för dem, tala med dem om Jesus och visa kärlek. Vem är Jesus?

Lev helhjärtat för Jesus och sök bli uppfylld med Anden. Så kan du be med större kraft för dina vänner och för alla människor. 

Sök vara ledd av den helige Ande och förvänta dig att Gud vill lägga orden i din mun genom den helige Ande. Vi får vara svaga och tomma i oss själva och räkna med Guds hjälp genom Anden.

Kom ihåg hur du själv var
Gud har gett oss sin kärlek för att vi ska ge ut av den. Tänk på hur du själv var innan du blev frälst. 
Hur det kändes att vara utan Gud och utan hopp i världen. 
Man måste ha kärlek och nöd för de förlorade.
Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Titusbrevet 3:3

Älskar du människor så känner de det. Om dina ord inte stämmer överens med hur du är i ditt inre så märks det. Men om vi öppnar oss för den helige Ande så blir det ett flöde av Guds kärlek genom oss.

Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. Romarbrevet 5:5


Bara den helige Ande kan ge kraft att vittna om Jesus
Det är bara den helige Ande som kan ge den kraft vi behöver. Kraft att vittna om Jesus. Så blir människor överbevisade genom den helige Ande om att de behöver Gud. Läs mer: 
Om du skulle övertyga någon om att Gud finns, vad skulle du då säga?

Paulus: Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Kor. 2:4,5

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 1 Petr.3:15

Vill Gud Jesus att man alltid ska visa alla att man är kristen?
Ska man alltid bekänna sin tro, tex med ett kors runt halsen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0