Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur är det i himlen? Lever man ensam eller i par, familjer? 
Eller är det helt annorlunda?


Hej, jag undrar vad tror om hur det är i himlen. Kommer man att leva ensam eller i par, familjer eller är det helt annorlunda? Om man av någon anledning inte kan få en familj i denna världen kommer man att få uppleva kärlek i den kommande?

Alla kan få en familj och kan få uppleva kärlek i denna världen – den som tar emot Jesus som sin Frälsare blir en medlem i GUDS FAMILJ OCH får uppleva både Guds och troende syskons kärlek. 

Så är du ännu inte frälst – skynda dig till Jesus och ta emot den frälsning han ställt i ordning åt dig genom att Han dog för dina synder på Golgata för att du skulle få gemenskap med Gud.

Gud ÄR kärleken, så när du tar emot frälsningen genom Guds Son Jesus Kristus så tar du emot Guds kärlek i ditt hjärta. Denna kärlek får vi ta emot helt oförtjänt, av bara nåd, den är därför överväldigande, men ändå bara som en droppe i havet mot det vi kommer att uppleva när alla Guds barn samlas i himlen en gång.

När du tillhör Jesus och är ett Guds barn för att du accepterat Jesus som din Frälsare och Herre så får du uppleva starka osynliga kärlekens band till dina troende syskon. Det finns en gemenskap i den helige Ande som går djupare än all annan mänsklig gemenskap. Kristus enar.

I himlen blir det ett helt annorlunda liv som vi kommer att leva, i en underbar paradisisk härlighet, i en helt annan dimension där vi ser Gud ansikte mot ansikte och där gifter man sig inte, förklarade Jesus åt några som ställde honom en fråga angående detta. (Markus 12:18-27)

Läs bibelverserna nedan så får du en bild av hur det kommer att bli i himlen.

Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran. Ef 3:18-21

Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 
1 Kor 2:9

Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. Upp.7:17

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Upp 21:4

Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig med sitt sken. HERREN skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet.
Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty HERREN skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skall upphöra. Jes. 60:19,20

Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron.
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken.
Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom.
De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor.
Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter. Upp 22:1-5

Läs mer:

» Är himmelriket ett fysiskt rike, likt det vi lever i idag? Är himmelriket en plats på jorden?

» Kommer morfar att känna igen mig i himlen? Vad gör vi i himlen?

» Behöver man mat och dryck i himlen? Frågor om död och uppståndelse

» Olyckligt förälskad frågar om kärlek i himlen

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

18-årig vilsen tjej: Kan Jesus förlåta mig för allt jag gjort?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0