Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Förklara bibelversen!

FÖRKLARA Joh 12:25:
"Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till evigt liv."

Ordet i ursprungstexten som är översatt till “liv” betyder också “själ”. Och i den ursprungliga texten så betyder ordet som i Bibeln är översatt till ordet “hatar” att “älska mindre”.

Om man älskar sitt liv på så sätt att man är fokuserad på det jordiska livet, dvs. strävar efter att “vinna världen” kommer man att kasta bort det eviga livet.

Men den som inte älskar sitt liv på det sättet utan i stället söker Guds rike, blir formad av Gud både när det gäller tankar och önskningar och hon kommer att få allt hon önskar här på jorden, en underbar gemenskap med Gud som ger full tillfredsställelse, för att till slut vinna evigt liv. 

Och Herren som ser och vet om alla våra jordiska behov välsignar oss så att inget behöver fattas oss när vi i första hand är inriktade på att söka HONOM SJÄLV.

Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Ps. 73:25

Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Fil 4:19

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil 4:6,7

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt 6:33

Att söka Guds rike är att lära sig förstå Guds rättfärdighet. Gud är 100% rättfärdig och han förväntar sig att vi också ska eftersträva att tänka och handla rättfärdighet i allt, på alla områden i livet. 

För att kunna handla rättfärdigt i allt måste man förneka sig själv och bära sitt kors var dag, som Jesus uppmanade alla som vill vara hans lärjungar.

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Matt 5:6

Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Ps. 45:8

Läs mer: »Hur ska man som en frälst människa älska sig själv på ett sunt sätt?

»Jag är lite osäker om jag har tagit emot Jesus och undrar vad "älska inte världen" betyder?

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

Hur ska man tänka kring sex idag jämfört med då Bibeln skrevs?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0