Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

  

Jag vill få frid över ekonomi, frid och balans i mitt liv och försöker leva rätt, men varför blir det tyst när jag ber Gud om hjälp?

Jag har ett eget företag. Samtalar med Gud varje dag. Jag vill leva under lydnad och följa Gud. 
Men varje gång jag gör något i lydnad som t.ex. att ge 10:e går allt åt pipsvängen.

När jag ber Gud om hjälp, känns det som om himlens portar är helt stängda. Det blir tyst. 
Känns som om mina böner studsar tillbaka.

Jag försöker hela tiden var lyhörd - försöker hela tiden att leva rätt men jag kommer bara längre och längre ifrån det jag egentligen vill få frid över ekonomi, frid och balans i mitt liv.

Det står skrivet - allt vad ni ber om i mitt namn det skall ske.

Men när får man se svaret?? Signatur uppgiven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 
2 Krönikeboken 16:9

Prioriterar du rätt?
En del av det du nämner ger en liten fingervisning om att du kanske inte prioriterar rätt och att du möjligen har en felaktig inställning till Gud.

Vad är viktigast i ditt liv? Är det att uppleva syndernas förlåtelse, frid med Gud (frälsningsvisshet) och evigt liv? Eller är det "frid över ekonomi, frid och balans" osv.?

De allra flesta människor vill ha just det sistnämnda. 
Men inte alla frågar efter vad Herren egentligen vill ha först och främst. Vad vill Han betyda för oss? 
Vad är Guds vilja?

Herren själv vill ha vår uppmärksamhet, vår kärlek, vårt hjärtas hängivenhet, vår tacksamhet över det fullbordade frälsningsverket, osv. 
Kort sagt: Våra tankar ska kretsa kring Jesus Kristus själv. Det är där segern och kraften finns!

Jesus: Gå in genom den trånga porten. 
Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Överlåten åt Jesus på livets olika områden
Trons liv
handlar inte om egen strävan, egenrättfärdighet och självvalda punktinsatser då och då. 
Den lydnad Nya testamentet i första hand undervisar om är en trons lydnad som handlar om att dagligen vandra i Anden (Gal. 5:16). Det handlar om att vara överlåten åt Jesus på livets olika områden.

Kan det vara så att du inte är helt överlåten? 
Läs vad Bibeln har att säga om ett överlåtet liv och att följa Jesus varje dag.

Den gärning man först och främst ska uträtta är att tro på Jesus och tro på Hans fullbordade frälsningsverk på Golgata. Den som tror ärar Gud. Gud vill ha all ära!

Jesus: Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Johannes 6:29

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Romarbrevet 3:21-24

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Romarbrevet 1:17

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Romarbrevet 12:1,2

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Kolosserbrevet 3:2

Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. 
För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Filipperbrevet 3:8,9

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. 2 Timotheosbrevet 1:9

Läs mer i detta ämne: »Hur ska man förstå att Gud har sin vilja för oss, men samtidigt har vi fått löftet att vi kan be i Jesu namn om vad som helst och få det?

»Blir man rättfärdig inför Gud av gärningar eller av tro?

»Räcker det med att bara tro för att få ett gott förhållande till Gud?

»Jag undrar vad lagen och nåden är! Hur lever man i nåden?


Hur tror du det är i himlen?
Får man uppleva kärlek i den kommande världen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0