Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Tar Bibeln upp hur man bör klä sig i kyrkan?

Hej
Frid vare med er mina bröder och systrar.
Jag undrar om bibeln tar upp om hur man bör klä sig i kyrkan ?
GBU   Anders

Se på Jesus
Vi ska fästa vår blick på Jesus och inte låta våra sinnen upptas av de yttre ramarna, gudstjänstordningen, vår klädsel m.m. och börja bygga på sådant, det är viktigt att nämna först av allt. 
Tron har ingenting med detta att göra. Vi ska rikta blicken mot det osynliga.

Vi möter Jesus genom tron på grund av vad Jesus uträttat för oss på Golgata. I kyrkan ska vi låta våra sinnen vara inriktade på att möta Jesus så att vi själva kan vara till uppbyggelse för andra så att de också får möta Jesus.

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Kolosserbrevet 3:12 Folkbibeln

Ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Romarbrevet 13:14 Folkbibeln

"Omsorg om kroppen" i bibelversen ovan betyder köttsliga eller världsliga begär som för krig mot själen (se 1 Petr.2:11).

I en del översättningar, t.ex. Reformationsbibeln används ordet "köttet" i stället för "kroppen":

Ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om köttet att begärelser uppväcks.

Här förklaras lite om vad köttslighet är:
»Kan du förklara vad köttsligt, oandligt och själiskt är? 

»Predikan av Veli Sergei. Segerkraft under lidande för Ordets skull.

»Vad är helgelse? Blir man helgad direkt när man blir kristen?


Den inre skönheten
När vi blivit frälsta ska vi inte anpassa oss efter de ytliga värderingar som finns i världen, utan vi ska ha Bibeln som rättesnöre i våra liv.
Är vi överdrivet fåfänga finns risken att vi ser för mycket på det yttre och får fel fokus, blir ytliga. Herren vill att vi ska vara sunda i allt.

Den viktigaste prydnaden är den inre pånyttfödda människan som vi ska lägga vinn om att vårda. Vi ska söka bära Andens frukter.
Detta är det viktigaste att tänka på - både i kyrkan och utanför kyrkan.

När vi ger Jesus och Guds Ande plats i våra hjärtan blir det en inre skönhet som lyser fram, en "oförgänglig skönhet":

Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. 
1 Petrusbrevet 3:3,4

Den helige Andes tempel
Men visst ska vi sköta om vår kropp på olika sätt. Våra kroppar är den helige Andes tempel.
Och när det gäller klädsel ska vi försöka klä oss helt och rent först och främst.
Men tron sitter inte i kläderna eller i något yttre. Vi har olika stort intresse för kläder och olika tycke och smak. Vi får lov att vara olika. Vår riktlinje ska vara denna:

Låt allt hos er ske i kärlek. 
1 Korinthierbrevet 16:14

Bibeln om kläder
Det viktigaste som står i Bibeln angående klädseln - förutom att det är den inre människan med sina goda gärningar som räknas först och främst - är "anständig" klädsel och "gott omdöme" (Folkbibeln) eller med "återhållsamhet". (Reformationsbibeln).

På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. 
1 Timotheosbrevet 2:9,10 Folkbibeln

Även männen bör självklart klä sig anständigt. Vad som anses värdigt och anständigt varierar dock från tid till tid och från plats till plats.

Vi ska inte fresta någon med vår klädsel och inte klä oss så vi uppfattas av andra som utmanande. Det viktiga är att vi inte bara tänker på oss själva, utan hur vi tror att andra uppfattar oss när vi klär oss på ett visst sätt.
Vi ska försöka att inte väcka anstöt med vår klädsel.

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Titusbrevet 2:11,12

Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.  1 Petrusbrevet 1:16

Vilka signaler skickar vi?
Vi går till kyrkan för att möta Gud. Självklart vill vi då inte ta på oss vilka kläder som helst. Det är inget fel att visa att det är lite speciellt att gå till kyrkan. Men det finns ändå stor frihet när det gäller klädsel. Vi är ju olika och olika klädstilar tilltalar oss.

En del menar att man kan klä sig hur som helst och att det inte har med den inre människan att göra. Men man kan faktiskt inte säga att det inte finns något samband alls mellan vår inre människa och hur vi klär oss.  För då och då återspeglas det i kläderna hur man är inombords - eller hur man önskar vara.

Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. 1 Korinthierbrevet 10:32

Vi ska inte klä oss på ett sådant sätt att vi skickar signaler om att vi motsätter oss värderingarna som finns i kyrkan vi besöker.

Och om vi aldrig bryr oss om vår klädsel när vi går till kyrkan så sänder det kanske signaler om att vi inte ser sammankomsten i kyrkan som så viktig.

Vi ska inte heller med klädseln vilja imponera eller låtsas vara något vi inte är, så att vår inre människa blir lidande. I allt som vi gör så är det i vilket sinnelag vi gör saker som är viktigt. Det är våra motiv som räknas.

Förr ville de flesta vara klädda extra fint i kyrkan när man gick för att möta Gud, för man såg det som en högtid. Man ville på det sättet vara vördnadsfull både mot Gud och mot medmänniskor. Det behöver inte vara något fel med det tycker vi.

Inte bli bedömd efter kläderna
Numera är det en vardaglig stil i många kyrkor. Men i den avslappnade stilen med t-shirt och jeans som blivit vanligt kan dölja sig modehets med dyra jeansmärken och annat. Så jeans och t-shirt behöver inte alltid betyda att det är fullt så "avslappnat" som man vill ge sken av...men det kan också vara det. Så jeans och t-shirt behöver inte heller vara fel om man själv tycker att det känns absolut bäst. Det är ju också en fråga om vanor.

Man ska inte bli behandlad annorlunda på grund av att man kanske inte har råd att köpa vissa kläder. Och man ska kunna känna sig som hemma i kyrkan även om man inte har möjlighet att smälta in med sin klädsel. Man ska inte behöva bli bedömd efter sina kläder. Läs Jakobsbrevet 2:2-10.

Ibland kan vi av praktiska skäl inte klä oss så som vi helst hade velat, t.ex. när det är extremt kallt eller mycket varmt. Men Gud är också praktisk, det får vi inte glömma.

Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres.1 Korinthierbrevet 10:24

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 
Filipperbrevet 2:3,4

Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Romarbrevet 12:10

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.  
Romarbrevet 12:1,2

Läs mer: »Vad betyder det att frukta Gud? Vad är helighet?

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Jag ångrar varje dag att jag vill smälta in hos vännerna som inte gillar religion...

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0