Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Kan man hänvisa till Bibeln när frågan om homosexualitet tas upp?

I alla frågeställningar om homosexualitet och bisexualitet hänvisas utan undantag till olika stycken i Bibeln, där det beskrivs vara "vederstyggligt" att utöva och känna sådana känslor.

Samtidigt hävdas dock att Bibeln bör tolkas utifrån ett kulturellt perspektiv, dvs hur samhället har förändrats under de år som gått sedan den skrevs. Därför anses det ej längre vara en synd att äta skaldjur, och kött på fredagar, vilka även de uttrycks vara "vederstyggligt" att göra enligt Bibeln. Är det inte hyckleri att hävda att det vita manliga etablissemanget är förmögna att tolka vilka "förbud" som fortfarande skall gälla? Är det inte upp till Gud att döma?Svar:

Vi lever inte i det gamla förbundets tid
Vi lever inte i det gamla förbundets tid, dvs efter de religiösa lagarna i Gamla Testamentet utan efter Nya Testamentet. Gud har gjort klart att när det nya förbundet började gälla så upphävdes de gamla ceremonilagarna. Du kan läsa ingående om det i Hebreerbrevet.

När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Hebreérbrevet 8:13

Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Hebreérbrevet 9:10

Gamla Testamentet pekar fram mot Nya Testamentet.  Förändringar i samhälle, kultur m.m. förändrar inte Guds Ord. Det står skrivet:

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Lukas 21:33

Det sker ständiga förändringar i samhället och sättet att leva, trender, kultur mm. Bibeln skulle bli som en klippbok om den skulle styras av kultur och samhällsliv. Det skulle till slut inte finnas något annat än pärmarna kvar. 

Nya Testamentets undervisning
Som troende skall vi rätta oss efter undervisningen i Nya Testamentet i den helige Andes ljus.
Vi blir inte frälsta genom laggärningar inte heller genom att äta en speciell sorts mat. Jesus förklarade ingående vad som egentligen var meningen med Gamla Testamentets budord. 
Jesus fördömde inte bara de syndiga handlingarna utan han lär oss att det är vårt hjärtas inställning är viktigast, det är från hjärtat de onda tankarna kommer.

Jesus:
Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." Markus 7:18-23

En del i det Gamla Testamentet sammanfaller med Jesu och apostlarnas förkunnelse i Nya Testamentet. Vi blir inte utan lag. Vi är kallade till ett liv i frihet men inte för att överskyla ondska och orenhet. När det gäller homosexualitet så är Nya Testamentets budskap tydligt.

Läs tidigare svar på frågor om homosexualitet och om skillnaden mellan Nya och Gamla Testamentet:

»Ska man inte behandla alla lika efter Guds ord? Varför utesluter man då homosexuella?

»Finns det hjälp att få för den som tror sig vara bisexuell eller homosexuell?

»Vad tycker ni om homosexualitet?

»Jag undrar om det är rätt att homosexuella ska få adoptera barn?

»Artiklar Här finns bl.a. några artiklar om homosexualitet

» Vad är det för likheter och olikheter mellan Gamla och Nya Testamentet? m.m. 

»Jag undrar vad lagen och nåden är! Hur lever man i nåden?

» Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

 

Vad är meningen med korsfästelsen? Var det verkligen ett så stort offer? Hur kunde Gud ångra att han skapat människorna?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0