Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad menas med att den helige Ande blev utgjuten?

Har just fått en förklaring av Er varför vi firar pingst, min fråga är : vad menas med "utgjuten" (att den helige Ande blev utgjuten över lärjungarna)?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Varför firar vi pingst?


Det betyder att den helige Ande kom över dem. Den helige Ande bor i varje troende och Guds Ande ger visshet om att man är född på nytt, men upplevelsen av att Anden kommer över en och fyller en är ett Guds verk, ett Andens verk, som går djupare än enbart pånyttfödelsen.

Upplevelsen av den helige Ande beskrivs på olika sätt i Guds Ord: Lärjungarna fick löftet om att de skulle bli DÖPTA i helig Ande, det står att de blev UPPFYLLDA av helig Ande, att de FICK helig Ande, att den helige Ande FÖLL på dem som trodde, att den helige ANDE KOM ÖVER dem, att den helige Ande UTGÖTS.

Den helige Ande är den tredje personen i gudomen och en bestämd personlighet. Den helige Ande kan utforska, förstå och meddela Guds visdom. (1 Kor 2:9-12) Det står att när den helige Ande kom över de troende så blev de uppfyllda av kraft och de förkunnade frimodigt Guds ord, de talade i tungor och de profeterade. Gud fyller oss med sin kärlek genom den helige Ande. (Rom. 5:5, Apg 19:6, Apg 4:31, Apg 1:8, Apg 2:1-4) Genom den helige Ande leds och inspireras den troende att göra Guds vilja - i bönen, i predikan, i olika handlingar. Den helige Ande fördelar olika nådegåvor åt de troende.

Jesus var själv uppfylld av den helige Ande. Men den helige Ande utgöts inte över lärjungarna förrän på pingstdagen, efter att Jesus dött och uppstått och blivit upptagen till himlen. Efter pingstdagen fortsatte lärjungarna att uppleva att den helige Ande kom över dem och uppfyllde dem.

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Romarbrevet 15:13

Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja. Hebreérbrevet 2:4

 

Dumt att kalla något för synd?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0