Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Varför firar vi pingst?

Varför firar vi pingst? Vi är några på min arbetsplats som undrar.

Tack på förhand.

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Den som inte är troende förknippar vanligen pingsthelgen med bröllop, blommor, utflykter i den vackra naturen.

Vad pingsten betyder för oss troende kan vi läsa i Apostlagärningarna  .

Anledningen till att kristna firar pingst är att den helige Ande blev utgjuten över lärjungarna i Jerusalem så som Jesus hade lovat.

När Jesus hade uppstått ur sin grav efter att ha blivit dödad tre dagar tidigare, visade han sig för många under fyrtio dagar innan han blev upptagen till himlen.
Han visade sig för lärjungarna flera gånger och talade med dem om Guds rike. Vid ett tillfälle när han åt tillsammans med dem befallde han dem att stanna kvar i Jerusalem och invänta dopet i helig Ande.

Tio dagar efter Jesu himmelsfärd blev den helige Ande utgjuten över lärjungarna. Löftet om dop i den helige Ande uppfylldes och har fortsatt att uppfyllas genom århundradena ända till denna dag. Ännu idag utgjuts den helige Ande över de troende.

Pingst kommer från grekiskans pentekoste som betyder den femtionde. I början var pingsten en gammal judisk skördehögtid som man firade femtio dagar efter påsk. Senare firade man det till minne av hur Gud gav sitt folk de tio buden på Sinai berg.

Pingsten var en av de stora helger då judar vallfärdade till Jerusalem.
När den helige Ande blev utgjuten i Jerusalem på pingstdagen för cirka 2.000 år sedan fanns det därför många judar i Jerusalem från olika länder som talade många olika språk. När lärjungarna på pingstdagen var församlade i bön hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Tungor som av eld visade sig på var och en av dem och de blev uppfyllda av helig Ande och började tala om Guds väldiga gärningar på språk som de i vanliga fall inte kunde, men som den helige Ande inspirerade dem till.

Läs lite nedan ur Bibeln hur den helige Ande föll på pingstdagen. Om du vill läsa hela berättelsen får du läsa från vers 1 i Apostlagärningarna kapitel 2.

Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 
Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galiléer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judéen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." 
De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" 
Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla av sött vin."

Petrus pingstpredikan
Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: 
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 
Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. 
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.  Apostlagärningarna 2:14-21 

Också idag döper Jesus i helig Ande och vi talar nya tungomål:

Jesus: Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. 
Markus evangelium 16:17

Helig Ande kan förmedlas genom predikan och bön med handpåläggning:

Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Apg 19:5

Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. Apg 10:44

GLAD PINGST!

Mvh Veli Sergei.

Vad menas med att "födas på nytt"?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0