Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag skulle vilja veta mer om de två vittnena…

Hej. Jag skulle vilja veta mer om de två vittnena och om vad det står i bibeln att det kommer att hända i framtiden. 
Tacksam för svar
.                                       /David

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Elia på berget Karmel med sin tjänare 

(1 Kungaboken 18:41-45)

 

 

 

 

Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg."
Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.

De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Uppenbarelseboken 11:3-6

De två vittnena har offrat sig helt för Jesus och är smorda med Guds Ande. (Olivolja symboliserar helig Ande.) De är brinnande, skinande lampor i en mörk, avfallen värld.
De "står inför jordens Herre" (dvs. Gud) som bistår dem med kraft i det uppdrag han gett dem.

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6

Att vara klädd i säcktyg var förr tecken på sorg eller djup ånger och ödmjukhet. Vittnena kommer att profetera under prövningar, förföljelse och plåga. Jesus har sagt:

Tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Johannes 15:20

Vittnena kommer inte att vara upphöjda eller ärade av människor, utan är föraktade och hatade.

De två vittnena kommer att uträtta stordåd för Herren. Deras budskap och tjänst kommer att ha en stark inverkan på människor. Under den bestämda tid de frambär sitt budskap (1.260 dagar dvs. 42 månader) kan ingen människa göra dem något ont. De står under Guds mäktiga beskydd.

Guds Ord blir likt en eld i profeternas munnar. Deras tal renar människor som tar emot budskapet, likt elden renar guldet. De som inte vill ta emot deras vittnesbörd upplever deras tal som en plåga. (När människor inte tar emot Ordet blir Ordet en stötesten.) Profeternas tal blir som en eld som förtär motståndarna.

Gud understryker deras budskap på samma kraftfulla sätt som han gjorde med Mose och Elia.

Ty vår Gud är en förtärande eld. Hebreérbrevet 12:29

När Farao stod emot det Gud sa åt honom genom Mose drabbade 10 olika plågor Egypten. Nilens vatten förvandlades till blod.
När profeten Elia bad en bön att det inte skulle regna, regnade det inte över landet under tre år och sex månader.

När de två vittnena, beklädda med Guds kraft, frambär profetior blir det samma manifestationer när människor vänder sig mot Gud och inte vill lyssna.

Antikrist hatar de två vittnena. De två vittnena älskar inte sitt liv så högt att de drar sig undan döden. När de fullgjort sitt vittnesbörd lider de martyrdöden vid den tidpunkt som är bestämt om dem.

Vilddjuret – som alla jordens invånare som inte har sitt namn skrivet i livets bok kommer att tillbe – kommer upp ur avgrunden för att strida mot de två vittnena och dödar dem.

Deras kroppar blir liggande på gatan "i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst". Det är svårt att se hur det skulle kunna betyda något annat än Jerusalem. Sodom och Egypten står för världslighet, synd, avfall, avguderi och förtryck. Jesus sa om Jerusalem:

Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Matteus 23:37

Människor runt hela jorden kommer att se vittnenas döda kroppar i tre och en halv dagar och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav.

Människor plågades av sitt dåliga samvete när de stod emot vittnenas budskap. Nu gläder de sig över att ha blivit av med de två vittnena.

Efter tre och en halv dag uppväcker Gud sina vittnen och de som ser dem blir skräckslagna. Gud kallar dem till sig med en stark röst som hörs från himlen och vittnena stiger upp till himlen i ett moln och deras fiender ser dem. Det blir en stor jordbävning, sju tusen människor dödas, övriga grips av skräck och ärar Gud.

Det här är det andra "veropet" som är över och det tredje kommer snart, står det. Veropen är Guds domar som drabbar jorden i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka.

För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,
en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 
1 Petrusbrevet 2:7,8

Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Jeremia 23:29

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreérbrevet 4:12

Du undrar vad det står om framtiden i Bibeln. Du kan läsa lite här i mina tidigare svar:
»När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst och vedermödan

»Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

»Vad är Harmageddon?

»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken  
och framtidens robotiserade människor?

»Förklara det här med ANTIKRIST!  

Mvh Veli Sergei.

Spelar det roll vilken församling man är med i?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0