Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

         
Över 1000 frågor och svar

Detta är Frågor sida 4
Frågor sida 1                      Frågor sida 5

Vad händer med själen när man sover?

Jag började skratta och gråta efter bön. Vad hände?

Vad är kristendomens människosyn och livsåskådning?

Hur ser man på synd inom kristendomen?
Om man t.ex. har "syndat" vad får det för konsekvenser?

Måste jag slänga alla änglar jag har?

Hur bevarar man klokhet och eftertänksamhet? 
Hur ska man be och bekänna sin tro? 
Hur upplever man Guds ledning och hur hör man Andens röst?

Kan du förklara vad köttsligt, oandligt och själiskt är?

Finns det något vi kan göra för att få bönesvar?

Var har ni hämtat citatet "Bibeln är som en spegel"?

Är det rimligt att bli "vuxendöpt" vid 8 års ålder?

Hur kan det vara tillåtet att så många präster röker?

Varför lever man, när det ändå känns så meningslöst ibland???

Berätta om bergen Bibeln och varför man gick dit!

Jag har en dröm om att känna Jesu kraft, men jag känner mig inte riktigt kristen. Jag vill bli mera kristen men vet inte hur jag ska börja!

Kan en kristen ha rättfärdigheten kvar genom tron om denne har synd i sitt liv?

Varför har inkarnations- och försoningstanken stor betydelse för hur man ser på andra människor?

Kan någon som inte tagit emot Guds frid i sitt hjärta delge andra Guds frid?

Varför är människans fria vilja så viktig inom kristendomen?

Vad menas med ORDETS GÖRARE?

Jag undrar vad Moses budskap var?
 

"Rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför" - vad menas?

På en Alpha kurs sa de att inte en enda människa på jordklotet är beskyddad av Gud. Är det sant?

Jag undrar hur Jesus relation var till Gud och folket?

Vad är en människa genom kristendomen och vem styr henne?

Vad är helgelse? Blir man helgad  direkt när man är kristen?

Om man en gång varit troende, men förlorat tron, kommer man inte till himlen då?

Jag vill lära mig bön....hur ska man be till Gud?

Vilka andra namn har den helige Ande i Bibeln?

Vem är mest kristen, Kalle eller Olle? Vad krävs för att man ska kunna kalla sig kristen?

Hur är det i himlen? Får man uppleva kärlek i den tillkommande världen?

Jag vill få balans i mitt liv. Varför händer inget trots att jag ber till Gud varje dag och försöker göra rätt?

Var i Bibeln står det att det som kommer ut ur din mun är det viktigaste?

Hur ska jag förklara budorden "Du skall inte missbruka Herren, din Guds namn" och "Tänk på att hålla sabbaten" för barn i tio-tolv-års-åldern?

Hur ska man förstå att Gud har sin vilja för oss, men samtidigt har vi fått löftet att vi kan be i Jesu namn om vad som helst och få det?

Efter predikan i kyrkan går alla hem. Jag är blyg, saknar kristna vänner. Hur träffar man kristna, hur umgås de?

Jag vet inte om mina föräldrar kommer acceptera att jag vill börja i en församling….

Vad kan vara viktigt för en kristen person vid livets slut?

Min morbror dog i cancer och jag har dåligt samvete…

Vad menar du med "att leva för evigt"?

Jag hade en dröm om en lucka och änglar visade att jag skulle närma mig……

Vilka är de första grunderna för Guds barn?

Hur ser man på syndare inom kristen tro?

Vad betyder det att man får den helige Ande som ett sigill?

Jag drömde att jag dök och såg ett ljus på botten av havet...

Jag är inte född på nytt men har känt närvaron av Gud några gånger. Vad ska jag göra för att komma vidare?

Var Jesus snickare eller var det Josef som arbetade med det?

Vilka regler kan man kompromissa med om man vill leva så nära Jesu anvisningar som möjligt?


Dog Jesus för synder både bakåt och framåt i tiden?

Jag drömde att när Gud lyfte upp sitt folk från jorden blev jag lämnad kvar. Kommer det att bli så?

Bör man säga i sin bön att man ber i kraft av helig Ande? 
Är det bibliskt?

Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer?
Hur ska jag läsa Bibeln?

Vad är en kristen syn på skönhetsoperationer?
Är det rätt att plastikoperera sig?

Varför blev du kristen och vad anser du om personer som inte är kristna?

Varför förblindade Gud deras ögon?

Innan jag gifte mig kände jag den helige Andes närvaro.
Nu 1,5 år senare är allt tomt och tungt……

Blir man rättfärdig inför Gud av gärningar eller av tro?

Om jag felat mot någon, vad skall jag som kristen göra då?

Kan du nämna en viktig händelse i Nya testamentet och förklara varför du tycker den är viktig?

Jag är inte kristen, men mina föräldrar är det. Hur kan de leva lyckliga i himlen om den de älskar mest av allt gått förlorad?

Jag vill hitta rätt väg tillbaka till kristendomen…..

Jag upplevde som en stormvind och en eld av kärlek….var det Gud?

Kan man veta om man kommer till himlen? Hur kommer man närmare Gud?

Vilka var hjältar i Bibeln?

Motsägelsefullt: Tro som ett senapskorn räcker, men vägen till himlen är smal och få hittar den? Blir man frälst familjevis?

Hur har kristendomen påverkat Sverige?

Varför börjar man tro på Gud? Varför vill människor så gärna tro?

Kunde Jesus läsa och skriva? Kunde folk i allmänhet på Jesu tid läsa?

När och hur talar Gud till mig?

Bodde patriarkerna som främlingar i olika länder?

Vad betyder Jesu liknelse om talenterna?


Upp igen 

Frågor sida 5

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0