Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

  
Över 1000 frågor och svar

Detta är Frågor sida 5
Frågor sida 1                      Frågor sida 6

Biblisk bön och fasta. När och hur fastar man? Tips om fastan.

Förklara "Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns."

Måste man ha upplevt en otrolig värme och lycka för att vara frälst? Är jag frälst?

Hur ser kristna på naturen?

Rörde Gud vid mig?

Vad betyder att man ska bruka världen som om man inte brukade den?

Vad händer om man brutit ett löfte mot Gud?

Varför tog det tre dagar för Jesus att uppstå?

Hur blir jag av med bitterhet och rädsla att bli sårad?

Jag är lite osäker om jag har tagit emot Jesus och undrar vad "älska inte världen" betyder?

Är Antikrist en person eller ett system?

Varför är samhället så tufft och hårt?

Vad är det som fortfarande är så viktigt med det Moses gjorde?

Det är så svårt att förstå Bibeln. Varför är det så?

Behöver jag döpas i vatten på nytt?

Vad är skillnaden mellan att handla gott och spontant handla gott?

Jesus säger att man alltid ska vara redo för hans återkomst. Vad menar han med det?

Hur var den första tiden efter Jesu död? Hur drogs människor till kristendomen?

Vad är prästerskap när man är protestant?

Varför blev aposteln Paulus tillfångatagen?

Varför blev Jesu anhängare förföljda?

Tycker du att dopkandidater ska ha vita fotsida kläder?

Söker man Gud eller blir man sökt av Gud?

Behöver man bara läsa en frälsningsbön för att bli frälst?

Varför är de så religiösa i USA?

Vilka är de vanligaste fördomarna från troende mot icke-troende?

Vad har Bibeln för syn på vänsterhänta? 

Kommer vi att kunna se Gud precis som vi ser Jesus?

Har Gud dikterat Bibeln ord för ord?

Spelar korset en viktig roll inom kristendom eller är det bara en symbol?

Blir alla frälsta?

Varför blev Jesus både älskad och avskydd? Hur visade Han att ingen var syndfri?

Jag har några frågor om David och Saul i Bibeln….

Vad betyder Martin Luther för kristendomen idag?

Är det onormalt att må dåligt som kristen, eller ska man vara glad som kristen?

Hur ska en kristen förhålla sig till sanningen?

Hur förklarar man för en muslim vad kristen tro är?

Vad är bön och hur ska en bön vara?

Vad är kristendomens syn på livet?

Hjälp mig att förstå treenigheten!

Vad är Guds rike?

Var Jesus Ordet innan Han blev människa, i så fall vilket Ord?

Om synen på barn födda utom äktenskapet

Jag längtar efter att börja evangelisera men väntar fortfarande på att Gud ska svara på min bön…..

Vad är den kristna synen på ödet?

Var i Bibeln står det att det blir problem när man blir äldre?

Vad ska jag göra för att mina föräldrar ska börja tro?

Jag flyttade och har syndat jättemycket…kan Gud förlåta mig?

Vem kan ge välsignelsen?

Vad menas med  "kan intet taga"?

Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

Vad gjorde Jesus som fick folk att tro att Han var Guds Son?


Levde Jesus och Paulus under samma tid?

Blir livet tuffare om man blir frälst?

Kommer Gud att förlåta mig om jag syndar? Jag vill ändra mig…

Får man ha andra människor som förebilder?

Hur går en begravning till? Hur ser kristendomen på begravning?

Om den frälste går till paradiset när hon lämnar jordelivet, hur kan hon då finnas i graven för att uppstå senare?

Vilka var de som uppstod ur sina gravar i samband med Jesu död och uppståndelse?

Stämmer det verkligen att judarna är Guds egendomsfolk? Är vi icke-judar bara "utfyllnad"?

Hur kan du säga att det gamla förbundet upphävts när Jesus sa att han kommit för att fullborda lagen?

Hur ska jag kunna hjälpa andra om jag säljer mina prylar och själv blir fattig?

Kan en psykopat bli helad och frälst? Finns det hopp?

Vad betyder "släng inte pärlor åt svinen"??

Vad betyder det ni skriver om villfarelse och vilddjurets märke?

Hur vet jag om jag verkligen har förlåtit? Jag oroar mig för framtiden.…är rädd att göra något hemskt och förlora frälsningen…

Syndar man om man får dåliga tankar, trots att man avskyr dem?

Ska jag betala skulden eller förlåter Jesus?

Vad är kristen tro? Ska man hålla på med en massa detaljer om vilka som är frälsta, rätt och fel hit och dit? 

Vad innebär kärlek och förlåtelse i kristendomen?

Vad exakt varnar Paulus för i bibelversen?

Hur lever man som kristen?

Hur många spikar korsfästes Jesus med?

Har alla hört talas om Jesus?

Hur fördelades apostlarnas missionsarbete?
Vad handlade meningsskiljaktigheterna om?

Vem var Aser?

Står det om kvinnlig homosexualitet i Bibeln? Att man inte får göra avbilder, betyder det att barn med målarböcker är syndare?

Har Jesus använt hascholja?

Vad fordras för att man ska komma till himlen?

Vad är Guds namn och vilket rike nämns i bönen "Fader Vår"?
Vad är Guds vilja på jorden?

Skall kvinnorna tiga i församlingen?

Vilken är strävan hos trosutövare att leva ett så rättfärdigt liv som möjligt?

Vad är att vandra i gärningar som Gud förberett och hur ska vi bli rena kanaler för Guds kraft?

Kan min bortfallne vän som varit pånyttfödd komma tillbaka till Gud?

Upp igen 

Frågor sida 6

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0